Oljetanker

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Teknik

Nyckelord

tanker, oljetanker, tankfartyg, olja insättning, miljöförorening, naturkatastrof, Transport, petroleum, katastrof, vattentransport, sjötransport, däck, radar, pontonbrygga, fartyg, ocean, hav, ekonomi, teknik, transport

Relaterade objekt

Scener

Oljetanker

Sjötransport och handel utvecklades redan under antiken. Trots att sjötransporten hade förändrats helt i början av modern tid (som ett resultat av upptäcktsresornas epok), revolutionerades den inte förrän under 1900-talets andra hälft.

Efter andra världskriget dök det upp tankfartyg som transporterade stora mängder flytande last (mestadels olja) och containerfartyg, som transporterade gods i containrar. Det första tankfartyget byggdes på 1880-talet.

Framväxten av denna typ av fartyg har lett till en minskning av lastförluster, lastningstid och kostnader. Den enda nackdelen är den långa frakttiden. Dessa gigantiska lastfartyg transporterar laster över hela världen, vilket har lett till uppkomsten av gigantiska frakthamnar.

Uppifrån

Den genomsnittliga längden på en oljetanker ligger mellan 200–400 meter. Den har en bredd på ca 30–70 meter och ett djupgående på cirka 15–30 meter. Dess hastighet ligger mellan 15–16 knop (28–30 km/h).

De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att ge balans och säkerhet och att maximera lastkapaciteten. De största oljetankerna byggdes på 1970-talet, dels av ekonomiska skäl (höga oljepriser) och dels av politiska skäl (Suezkanalen stängdes). Den största av dem, den 456 meter långa Seawise Giant, byggdes 1979.

Däck

Idag är oljetankers de näst viktigaste transportmedlen för olja efter rörledningar. De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att åstadkomma funktionalitet,balans och säkerhet. Bryggan, besättningens kabiner och bränsletankarna är alla belägna i den bakre delen, medan last- och ballasttankarna upptar den största delen av fartyget. På däcket, som mestadels är platt, finns rörledningar, oljeöverföringsslangar, ventiler och en passage.

Mått

Oljetankers kan delas in i olika storleksklasser: Ultrastora (ULCC – Ultra Large Crude Carrier) och Mycket stora (VLCC – Very Large Crude Carrier). Dessa kan endast docka i ett fåtal hamnar i världen och på grund av sin storlek kan de endast ta sig igenom några få sund och kanaler. Mindre oljetankers såsom Panamax, Aframax och Suezmax kan docka i mindre hamnar och färdas igenom smalare och grundare sund och kanaler. (Deras namn hänvisar till den kanal eller det sund de kan passera igenom).

Olyckor

Konstruktion

Tvärsnitt

Oljetankern Exxon Valdez gick på grund 1989 utanför Alaska och spillde ut cirka 37 000 ton olja i vattnet. Som ett resultat av denna händelse har fartyg med dubbla skrov introducerats och används sedan dess. Med denna nya konstruktion pumpas oljan in i det inre skrovet och därmed skyddas miljön från att förorenas vid en olycka. När lastrummet är fullt, är ballasttankarna som ligger mellan skrovväggarna tomma. När däremot lastrummet är tomt, eller endast delvist fyllt, fylls ballasttankarna med erforderlig mängd ballastvatten.

Linjer

Berättarröst

Sjötransport och handel utvecklades redan under antiken. Trots att sjötransporten hade förändrats helt i början av modern tid, revolutionerades den inte förrän under 1900-talets andra hälft.

Efter andra världskriget dök det upp tankfartyg som transporterade stora mängder flytande last och containerfartyg, som transporterade gods i containrar. Det första tankfartyget byggdes på 1880-talet.

Framväxten av denna typ av fartyg har lett till en minskning av lastförluster, lastningstid och kostnader. Den enda nackdelen är den långa frakttiden. Dessa gigantiska lastfartyg transporterar laster över hela världen, vilket har lett till uppkomsten av gigantiska frakthamnar.

Den genomsnittliga längden på en oljetanker ligger mellan 200–400 meter. Den har en bredd på ca 30–70 meter och ett djupgående på cirka 15–30 meter. Dess hastighet ligger mellan 15–16 knop.

De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att ge balans och säkerhet och att maximera lastkapaciteten. De största oljetankerna byggdes på 1970-talet, dels av ekonomiska skäl (höga oljepriser) och dels av politiska skäl (Suezkanalen stängdes). Den största av dem, den 456 meter långa Seawise Giant, byggdes 1979.

Idag är oljetankers de näst viktigaste transportmedlen för olja efter rörledningar. De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att åstadkomma funktionalitet,balans och säkerhet. Bryggan, besättningens kabiner och bränsletankarna är alla belägna i den bakre delen, medan last- och ballasttankarna upptar den största delen av fartyget. På däcket, som mestadels är platt, finns rörledningar, oljeöverföringsslangar, ventiler och en passage.

Oljetankern Exxon Valdez gick på grund 1989 utanför Alaska och spillde ut cirka 37 000 ton olja i vattnet. Som ett resultat av denna händelse har fartyg med dubbla skrov introducerats och används sedan dess. Med denna nya konstruktion pumpas oljan in i det inre skrovet och därmed skyddas miljön från att förorenas vid en olycka. När lastrummet är fullt, är ballasttankarna som ligger mellan skrovväggarna tomma. När däremot lastrummet är tomt, eller endast delvist fyllt, fylls ballasttankarna med erforderlig mängd ballastvatten.

Oljetankers kan delas in i olika storleksklasser: Ultrastora och Mycket stora. Dessa kan endast docka i ett fåtal hamnar i världen och på grund av sin storlek kan de endast ta sig igenom några få sund och kanaler. Mindre oljetankers såsom Panamax, Aframax och Suezmax kan docka i mindre hamnar och färdas igenom smalare och grundare sund och kanaler.

Relaterade objekt

Helikopterexperimentet (Oszkár Asboth, 1928)

Oszkár Asboths första helikopter gjorde sin första flygning år 1928, en milstolpe i...

Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Fokker Dreidecker I (1917)

Detta tyska triplan är kanske det mest kända flygplanet från första världskriget.

Motorcykel

Denna animation visar hur en motorcykel fungerar.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Ungersk polispatrull

Denna animation visar polisbilens och polispatrullens utrustning.

Concorde (1969)

Det första överljudsplanet för passagerartrafik sattes i trafik år 1976.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Added to your cart.