Oljetanker

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Teknik

Nyckelord

tanker, oljetanker, tankfartyg, oil tanker, olja insättning, miljöförorening, naturkatastrof, Transport, petroleum, katastrof, vattentransport, sjötransport, däck, radar, pontonbrygga, fartyg, ocean, hav, ekonomi, teknik, transport

Relaterade objekt

Scener

Oljetanker

Sjötransport och handel utvecklades redan under antiken. Trots att sjötransporten hade förändrats helt i början av modern tid (som ett resultat av upptäcktsresornas epok), revolutionerades den inte förrän under 1900-talets andra hälft.

Efter andra världskriget dök det upp tankfartyg som transporterade stora mängder flytande last (mestadels olja) och containerfartyg, som transporterade gods i containrar. Det första tankfartyget byggdes på 1880-talet.

Framväxten av denna typ av fartyg har lett till en minskning av lastförluster, lastningstid och kostnader. Den enda nackdelen är den långa frakttiden. Dessa gigantiska lastfartyg transporterar laster över hela världen, vilket har lett till uppkomsten av gigantiska frakthamnar.

Uppifrån

Den genomsnittliga längden på en oljetanker ligger mellan 200–400 meter. Den har en bredd på ca 30–70 meter och ett djupgående på cirka 15–30 meter. Dess hastighet ligger mellan 15–16 knop (28–30 km/h).

De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att ge balans och säkerhet och att maximera lastkapaciteten. De största oljetankerna byggdes på 1970-talet, dels av ekonomiska skäl (höga oljepriser) och dels av politiska skäl (Suezkanalen stängdes). Den största av dem, den 456 meter långa Seawise Giant, byggdes 1979.

Däck

Idag är oljetankers de näst viktigaste transportmedlen för olja efter rörledningar. De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att åstadkomma funktionalitet,balans och säkerhet. Bryggan, besättningens kabiner och bränsletankarna är alla belägna i den bakre delen, medan last- och ballasttankarna upptar den största delen av fartyget. På däcket, som mestadels är platt, finns rörledningar, oljeöverföringsslangar, ventiler och en passage.

Mått

 • Typer - DWT (deadweight tonnage): dödvikt, ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga, den totala vikten av last, bränsle, förråd, färskvatten och besättning. Detta mått omfattar inte själva fartygets massa.
 • Kapacitet
 • Panamax: 60 000–80 000 DWT
 • Aframax: 80 000–120 000 DWT
 • Suezmax: 120 000–200 000 DWT
 • VLCC: 200 000–320 000 DWT
 • ULCC: 320 000–520 000 DWT
 • 3 975 000 - Antalet bilar med en bränsletank på 60 liter som kan fyllas med bränsle från lasten på en Suezmax oljetanker.

Oljetankers kan delas in i olika storleksklasser: Ultrastora (ULCC – Ultra Large Crude Carrier) och Mycket stora (VLCC – Very Large Crude Carrier). Dessa kan endast docka i ett fåtal hamnar i världen och på grund av sin storlek kan de endast ta sig igenom några få sund och kanaler. Mindre oljetankers såsom Panamax, Aframax och Suezmax kan docka i mindre hamnar och färdas igenom smalare och grundare sund och kanaler. (Deras namn hänvisar till den kanal eller det sund de kan passera igenom).

Olyckor

 • Större olyckor
 • Atlantic Empress - Mängd olja spilld: 287 000 ton, datum för olyckan: 19 juli 1979
 • ABT Summer - Mängd olja spilld: 260 000 ton, datum för olyckan: 28 maj 1991
 • Castillo de Bellver - Mängd olja spilld: 252 000 ton, datum för olyckan: 8 juni 1983
 • Amoco Cadiz - Mängd olja spilld: 223 000 ton, datum för olyckan: 16 mars 1978
 • Haven - Mängd olja spilld: 144 000 ton, datum för olyckan: 11 april 1991
 • Odyssey - Mängd olja spilld: 132 000 ton, datum för olyckan: 10 november 1988
 • Torrey Canyon - Mängd olja spilld: 119 000 ton, datum för olyckan: 18 mars 1967
 • Sea Star - Mängd olja spilld: 115 000 ton, datum för olyckan: 19 december 1972
 • Urquiola - Mängd olja spilld: 100 000 ton, datum för olyckan: 12 maj 1976
 • Irenes Serenade - Mängd olja spilld: 100 000 ton, datum för olyckan: 23 februari 1980
 • Hawaiian Patriot - Mängd olja spilld: 95 000 ton, datum för olyckan: 23 februari 1977
 • Independenta - Mängd olja spilld: 95 000 ton, datum för olyckan: 15 november 1979
 • Jakob Maersk - Mängd olja spilld: 88 000 ton, datum för olyckan: 29 januari 1975
 • M/V Braer - Mängd olja spilld: 85 000 ton, datum för olyckan: 5 januari 1993
 • Khark5 - Mängd olja spilld: 80 000 ton, datum för olyckan: 19 december 1989
 • Aegean Sea - Mängd olja spilld: 74 000 ton, datum för olyckan: 3 december 1992
 • Sea Empress - Mängd olja spilld: 72 000 ton, datum för olyckan: 15 februari 1996
 • Nova - Mängd olja spilld: 70 000 ton, datum för olyckan: 6 december 1985
 • Katina P. - Mängd olja spilld: 67 000 ton, datum för olyckan: 19 april 1992
 • M/V Prestige - Mängd olja spilld: 64 000 ton, datum för olyckan: 15 november 2002
 • Exxon Valdez - Mängd olja spilld: 37 000 ton, datum för olyckan: 23 januari 1989
 • Hebei Spirit - Mängd olja spilld: 11 000 ton, datum för olyckan: 7 december 2007

Animation

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Arabiska halvön
 • Nigeria
 • Libyen
 • Venezuela
 • Nordsjöns oljefält
 • Större olyckor
 • Atlantic Empress - Mängd olja spilld: 287 000 ton, datum för olyckan: 19 juli 1979
 • ABT Summer - Mängd olja spilld: 260 000 ton, datum för olyckan: 28 maj 1991
 • Castillo de Bellver - Mängd olja spilld: 252 000 ton, datum för olyckan: 8 juni 1983
 • Amoco Cadiz - Mängd olja spilld: 223 000 ton, datum för olyckan: 16 mars 1978
 • Haven - Mängd olja spilld: 144 000 ton, datum för olyckan: 11 april 1991
 • Odyssey - Mängd olja spilld: 132 000 ton, datum för olyckan: 10 november 1988
 • Torrey Canyon - Mängd olja spilld: 119 000 ton, datum för olyckan: 18 mars 1967
 • Sea Star - Mängd olja spilld: 115 000 ton, datum för olyckan: 19 december 1972
 • Urquiola - Mängd olja spilld: 100 000 ton, datum för olyckan: 12 maj 1976
 • Irenes Serenade - Mängd olja spilld: 100 000 ton, datum för olyckan: 23 februari 1980
 • Hawaiian Patriot - Mängd olja spilld: 95 000 ton, datum för olyckan: 23 februari 1977
 • Independenta - Mängd olja spilld: 95 000 ton, datum för olyckan: 15 november 1979
 • Jakob Maersk - Mängd olja spilld: 88 000 ton, datum för olyckan: 29 januari 1975
 • M/V Braer - Mängd olja spilld: 85 000 ton, datum för olyckan: 5 januari 1993
 • Khark5 - Mängd olja spilld: 80 000 ton, datum för olyckan: 19 december 1989
 • Aegean Sea - Mängd olja spilld: 74 000 ton, datum för olyckan: 3 december 1992
 • Sea Empress - Mängd olja spilld: 72 000 ton, datum för olyckan: 15 februari 1996
 • Nova - Mängd olja spilld: 70 000 ton, datum för olyckan: 6 december 1985
 • Katina P. - Mängd olja spilld: 67 000 ton, datum för olyckan: 19 april 1992
 • M/V Prestige - Mängd olja spilld: 64 000 ton, datum för olyckan: 15 november 2002
 • Exxon Valdez - Mängd olja spilld: 37 000 ton, datum för olyckan: 23 januari 1989
 • Hebei Spirit - Mängd olja spilld: 11 000 ton, datum för olyckan: 7 december 2007
 • Typer - DWT (deadweight tonnage): dödvikt, ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga, den totala vikten av last, bränsle, förråd, färskvatten och besättning. Detta mått omfattar inte själva fartygets massa.
 • Kapacitet
 • Panamax: 60 000–80 000 DWT
 • Aframax: 80 000–120 000 DWT
 • Suezmax: 120 000–200 000 DWT
 • VLCC: 200 000–320 000 DWT
 • ULCC: 320 000–520 000 DWT
 • 3 975 000 - Antalet bilar med en bränsletank på 60 liter som kan fyllas med bränsle från lasten på en Suezmax oljetanker.

Konstruktion

 • för
 • roder
 • radar
 • toppljus
 • skorsten
 • brygga
 • propeller
 • pipelines

Tvärsnitt

Oljetankern Exxon Valdez gick på grund 1989 utanför Alaska och spillde ut cirka 37 000 ton olja i vattnet. Som ett resultat av denna händelse har fartyg med dubbla skrov introducerats och används sedan dess. Med denna nya konstruktion pumpas oljan in i det inre skrovet och därmed skyddas miljön från att förorenas vid en olycka. När lastrummet är fullt, är ballasttankarna som ligger mellan skrovväggarna tomma. När däremot lastrummet är tomt, eller endast delvist fyllt, fylls ballasttankarna med erforderlig mängd ballastvatten.

Linjer

 • Öresund
 • Bosporen
 • Suezkanalen
 • Hormuzsundet
 • Bab el-Mandeb
 • Malackasundet
 • Panamakanalen
 • Godahoppsudden
 • Arabiska halvön
 • Nigeria
 • Libyen
 • Venezuela
 • Nordsjöns oljefält

Berättarröst

Sjötransport och handel utvecklades redan under antiken. Trots att sjötransporten hade förändrats helt i början av modern tid, revolutionerades den inte förrän under 1900-talets andra hälft.

Efter andra världskriget dök det upp tankfartyg som transporterade stora mängder flytande last och containerfartyg, som transporterade gods i containrar. Det första tankfartyget byggdes på 1880-talet.

Framväxten av denna typ av fartyg har lett till en minskning av lastförluster, lastningstid och kostnader. Den enda nackdelen är den långa frakttiden. Dessa gigantiska lastfartyg transporterar laster över hela världen, vilket har lett till uppkomsten av gigantiska frakthamnar.

Den genomsnittliga längden på en oljetanker ligger mellan 200–400 meter. Den har en bredd på ca 30–70 meter och ett djupgående på cirka 15–30 meter. Dess hastighet ligger mellan 15–16 knop.

De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att ge balans och säkerhet och att maximera lastkapaciteten. De största oljetankerna byggdes på 1970-talet, dels av ekonomiska skäl (höga oljepriser) och dels av politiska skäl (Suezkanalen stängdes). Den största av dem, den 456 meter långa Seawise Giant, byggdes 1979.

Idag är oljetankers de näst viktigaste transportmedlen för olja efter rörledningar. De viktigaste faktorerna vid utformningen av skrovet är att åstadkomma funktionalitet,balans och säkerhet. Bryggan, besättningens kabiner och bränsletankarna är alla belägna i den bakre delen, medan last- och ballasttankarna upptar den största delen av fartyget. På däcket, som mestadels är platt, finns rörledningar, oljeöverföringsslangar, ventiler och en passage.

Oljetankern Exxon Valdez gick på grund 1989 utanför Alaska och spillde ut cirka 37 000 ton olja i vattnet. Som ett resultat av denna händelse har fartyg med dubbla skrov introducerats och används sedan dess. Med denna nya konstruktion pumpas oljan in i det inre skrovet och därmed skyddas miljön från att förorenas vid en olycka. När lastrummet är fullt, är ballasttankarna som ligger mellan skrovväggarna tomma. När däremot lastrummet är tomt, eller endast delvist fyllt, fylls ballasttankarna med erforderlig mängd ballastvatten.

Oljetankers kan delas in i olika storleksklasser: Ultrastora och Mycket stora. Dessa kan endast docka i ett fåtal hamnar i världen och på grund av sin storlek kan de endast ta sig igenom några få sund och kanaler. Mindre oljetankers såsom Panamax, Aframax och Suezmax kan docka i mindre hamnar och färdas igenom smalare och grundare sund och kanaler.

Relaterade objekt

Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Queen Mary 2 var världens största oceanångare då den byggdes.

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål och handelsändamål.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

Ungersk hjulångare (1846)

Den första ungerska hjulångaren togs i bruk 1846.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanska slagskeppet USS Missouri togs i tjänst under andra världskriget och användes även i Kuwaitkriget.

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Från och med 1940-talet har de allt större hangarfartygen tagit över världshaven.

Added to your cart.