Oljemolekyl

Oljemolekyl

Triglycerider innehållande omättade fettsyror får en flytande form vid rumstemperatur.

Kemi

Nyckelord

Oljemolekyl, lipid, neutralt fett, triglycerid, vegetabilisk olja, omättad förening, omättad fettsyra, glycerol, esterbindning, oljesyra, stearinsyra, palmitinsyra, kemi, Organisk kemi

Relaterade objekt

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Oljesyra (cis-9-oktadekensyra) (C₁₇H₃₃COOH)

En omättad monokarboxylsyra. Molekylen innehåller dubbelbindning i cis-ställning.

Palmitinsyra (hexadekansyra) (C₁₅H₃₁COOH)

En vit, vaxartad karboxylsyra med högt kolantal.

Stearinsyra (oktadekansyra) (C₁₇H₃₅COOH)

En fast, vit substans som finns i vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Glycerin (Propantriol) (C₃H₈O₃)

En triol som ofta används som ingrediens i krämer och salvor.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Tvål

Fettsyror är uppbyggda av ett polärt huvud och en opolär svans, därför kan de användas för att lösa upp fettfläckar.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Added to your cart.