Nisch

Nisch

Inom ekologin beskriver termen nisch en arts eller en populations omvärldsrelation.

Biologi

Nyckelord

fysiologisk nisch, Ekologisk nisch, ekologi, befolkning, miljöbehov, optimal, konkurrens, Gauses princip, biologi

Relaterade objekt

Scener

Fysiologisk nisch

 • min
 • max
 • Första miljöbetingade faktorn (exempelvis temperatur)
 • Andra miljöbetingade faktorn (exempelvis fuktighet)
 • Tredje miljöbetingade faktorn (exempelvis soltimmar per dag) - I princip kan ett obegränsat antal miljöfaktorer beaktas men vid fyra tillgängliga faktorer skulle ett fyrdimensionellt koordinatsystem behövas, vilket är omöjligt att presentera i ett tredimensionellt rum.
 • fysiologisk nisch - Ett n-dimensionellt tillståndsrum skapat utifrån n antal miljöfaktorer, inom vilket individers överlevnad och fortplantning garanteras. Här är populationen hållbar om det inte finns några konkurrenter närvarande.

För att demonstrera begreppet fysiologisk nisch, placerar vi värdena på två miljöfaktorer såsom temperatur och luftfuktighet på vardera axeln i ett tvådimensionellt koordinatsystem. Individer kan överleva och föröka sig i det rektangulära området, alltså nischen som anges av det lägsta och det högsta värdet. I detta område kan populationen stabilt upprätthållas.

Om tre miljöfaktorer beaktas representeras nischen av ett rätblock. I princip kan ett obegränsat antal miljöfaktorer beaktas, men vid fyra tillgängliga faktorer skulle ett fyrdimensionellt koordinatsystem behövas och eftersom nischen är ett fyrdimensionellt hyperrätblock kan detta inte presenteras i ett tredimensionellt rum.

Ekologisk nisch

 • min
 • max
 • Första miljöbetingade faktorn (exempelvis temperatur)
 • Andra miljöbetingade faktorn (exempelvis fuktighet)
 • Tredje miljöbetingade faktorn (exempelvis soltimmar per dag) - I princip kan ett obegränsat antal miljöfaktorer beaktas men vid fyra tillgängliga faktorer behövs ett fyrdimensionellt koordinatsystem, vilket är omöjligt att presentera i ett tredimensionellt rum.
 • möjlig (fysiologisk) nisch - Ett n-dimensionellt tillståndsrum skapat utifrån n antal miljöfaktorer, inom vilket individers överlevnad och fortplantning garanteras. Här är populationen hållbar om det inte finns några konkurrenter närvarande.
 • nischöverlappning (överlappsområden) - Nischöverlappning kan skapa konkurrens mellan arter med liknande levnadssätt och enligt Gauses princip kan en av arterna helt trängas undan från överlappningsområdet.
 • realiserad (ekologisk) nisch - Ett n-dimensionellt tillståndsrum skapat utifrån n antal miljöfaktorer, inom vilket populationen kan upprätthållas i en stabil miljö även om det finns konkurrenter som samexisterar. Detta område är normalt smalare än den fysiologiska nischen eftersom konkurrensen kan innebära att arten trängs undan från en del av den fysiologiska nischen.

En möjlig eller fysiologisk nisch är ett n-dimensionellt område som bildas utifrån n miljöfaktorer och inom vilket alla villkor och resurser garanteras för individens överlevnad och fortplantning.
Här kan populationen upprätthållas om det inte finns några konkurrenter närvarande. I naturen befolkas dock livsmiljöer vanligtvis av flera arter med liknande levnadssätt som interagerar och konkurrerar om vissa resurser. Detta kallas nischöverlappning.

Enligt Gauses princip är en nischöverlappning inte hållbar under en längre tid. Antingen delar arterna en nisch eller så trängs en av arterna undan från överlappningsområdet.

En realiserad eller ekologisk nisch är ett område som har uppstått som ett resultat av interaktion mellan olika arter. Detta område är normalt mindre än den fysiologiska nischen eftersom den ekologiska nischen inte bara bestäms av de fysiologiska behoven hos populationens individer, utan även av andra populationers inverkan.

I praktiken är Gauses princip om konkurrerande utslagning inte absolut. Det finns flera fall där populationer med liknande levnadssätt samexisterat under en längre tid.

Relaterade objekt

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Nationalparker i Ungern

Det finns tio nationalparker i Ungern.

Människans utveckling

Hjärnan och skallen har undergått stora förändringar under människans utveckling.

Sötvattensfiskar

Många sötvattensfiskar är också populära matfiskar.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Added to your cart.