Nederländernas administrativa karta

Nederländernas administrativa karta

Denna animation visar en karta över Nederländernas administrativa indelning.

Geografi

Nyckelord

Nederländerna, offentlig förvaltning, Europa, Karta, Zeeland, Limburg, Brabant, Utrecht, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Friesland, Drenthe, Groningen, Provinser, Kung kommissionsledamot, parlament, kommunerna, holländska, Land, huvudstad, Status, stad, samhälle, karta kunskap, geografi

Relaterade objekt

Scener

Nederländerna

Med en yta på 41 500 km² är Nederländerna ett av de mindre länderna i Europa. Landet hamnar emellertid i den första tredjedelen bland europeiska länder när det gäller befolkning med sina 17 miljoner invånare. Det har också en relativt hög befolkningstäthet, 500 personer per kvadratkilometer, vilket gör det till ett tätbefolkat land.

Nederländerna, som är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati, är ett av de mest demokratiska och decentraliserade länderna i världen.

Provinser

Konungariket Nederländerna är en av de tolv europeiska monarkierna. Konungariket omfattar även utomeuropeiska territorier belägna i Karibiska havet (Karibiska Nederländerna).

Nederländernas administrativa system är indelat i fyra nivåer: staten, provinserna, kommunerna och vattendistrikten (waterschappen). Det verkställande organet är staten som består av premiärministern och ministerrådet.

Nederländerna består av 12 provinser. Varje provins leds av en landshövding (Kommissaris van de Koningin) och har ett eget parlament dock med begränsade lagstiftningsbefogenheter.

De cirka 400 kommunerna utgör den tredje nivån av den offentliga förvaltningen och leds av kommunfullmäktige och borgmästare. Kommunerna är i viss utsträckning självständiga för att fatta egna politiska beslut och de är ansvariga för att utföra ett flertal offentliga tjänster.

Nederländerna är också uppdelat i 21 vattendistrikt som ansvarar för övervakning och hantering av vatten. De första etablerades under 1100-talet och de är bland de äldsta formerna av demokratiska institutioner i världen.

Huvudstäder

Konungariket Nederländerna är en av de tolv europeiska monarkierna. Konungariket omfattar även utomeuropeiska territorier belägna i Karibiska havet (Karibiska Nederländerna).

Nederländernas administrativa system är indelat i fyra nivåer: staten, provinserna, kommunerna och vattendistrikten (waterschappen). Det verkställande organet är staten som består av premiärministern och ministerrådet.

Nederländerna består av 12 provinser. Varje provins leds av en landshövding (Kommissaris van de Koningin) och har ett eget parlament dock med begränsade lagstiftningsbefogenheter.

De cirka 400 kommunerna utgör den tredje nivån av den offentliga förvaltningen och leds av kommunfullmäktige och borgmästare. Kommunerna är i viss utsträckning självständiga för att fatta egna politiska beslut och de är ansvariga för att utföra ett flertal offentliga tjänster.

Nederländerna är också uppdelat i 21 vattendistrikt som ansvarar för övervakning och hantering av vatten. De första etablerades under 1100-talet och de är bland de äldsta formerna av demokratiska institutioner i världen.

Hitta huvudstäderna!

Hitta provinserna!

Spel

Viktiga städer

Konungariket Nederländerna är en av de tolv europeiska monarkierna. Konungariket omfattar även utomeuropeiska territorier belägna i Karibiska havet (Karibiska Nederländerna).

Nederländernas administrativa system är indelat i fyra nivåer: staten, provinserna, kommunerna och vattendistrikten (waterschappen). Det verkställande organet är staten som består av premiärministern och ministerrådet.

Nederländerna består av 12 provinser. Varje provins leds av en landshövding (Kommissaris van de Koningin) och har ett eget parlament dock med begränsade lagstiftningsbefogenheter.

De cirka 400 kommunerna utgör den tredje nivån av den offentliga förvaltningen och leds av kommunfullmäktige och borgmästare. Kommunerna är i viss utsträckning självständiga för att fatta egna politiska beslut och de är ansvariga för att utföra ett flertal offentliga tjänster.

Nederländerna är också uppdelat i 21 vattendistrikt som ansvarar för övervakning och hantering av vatten. De första etablerades under 1100-talet och de är bland de äldsta formerna av demokratiska institutioner i världen.

Hitta städerna!

Relaterade objekt

Topografisk karta över Kina

Denna animation visar Kinas topografi och hydrografi.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Solsystemets utveckling

Solen och planeterna bildades ur ett stoftmoln för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Det geografiska koordinatsystemet (grundskolenivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Politiska och ekonomiska unioner

Flera politiska och ekonomiska unioner har bildats mellan olika länder under de senaste...

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Väldens städer

Denna animation visar var jordens största städer ligger.

Administrativ karta över Ungern

Denna animation visar Ungerns viktigaste regioner, län och städer.

Added to your cart.