Natriumklorid (NaCl)

Natriumklorid (NaCl)

Koksalt (eller bordssalt) är en av de viktigaste natriumföreningarna och nödvändig för levande organismer.

Kemi

Nyckelord

natriumklorid, bordssalt, vanligt salt, jonisk förening, joniska gitter, anjon, katjon, kristallgittret, saltvatten, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Upplösning av NaCl

Vanligt salt löses upp i vatten: polära vattenmolekyler bildar en beläggning runt jonerna.

Klor (Cl₂)

Denna gulgröna giftiga gas med stark lukt är en halogen.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Berylliumklorid (BeCl₂)

Används vid framställningen av beryllium och som katalysator.

Silverbromid (AgBr)

En blekgul, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Silverjodid (AgI)

En ljusgul förening som bildas vid reaktionen mellan silvernitrat och kaliumjodid.

Silverklorid (AgCl)

En vit, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Added to your cart.