Nationalparker i Ungern

Nationalparker i Ungern

Det finns tio nationalparker i Ungern.

Geografi

Nyckelord

Ungern, nationalpark, Naturreservat, Aggtelek, Bucki, Kiskunság, Koros-Maros, Őrség, Hortobágy, Donau - Drava, Donau - Ipoly, Neusiedl Hanság, Balaton Uplands, vapen, Logo, naturgeografi, geografi

Relaterade objekt

Scener

Nationalparker

  • Fertő-Hanság nationalpark
  • Őrség nationalpark
  • Donau-Dráva nationalpark
  • Kiskunság nationalpark
  • Donau-Ipoly nationalpark
  • Aggtelek nationalpark
  • Bükk nationalpark
  • Hortobágy nationalpark
  • Körös-Maros nationalpark
  • Balaton Uplands nationalpark

Syftet med en nationalpark är att bevara den naturliga floran och faunan i ett område och att skydda naturområdet mot exploatering. I nationalparkerna kan man också utföra forskning, fritidsaktiviteter och pedagogisk verksamhet. För närvarande finns det 10 nationalparker i Ungern.

Hortobágy nationalpark

Parken, som etablerades 1973, är Ungerns äldsta nationalpark. Här återfinns kalkgräsmarker och gräsmarker på lössjord, uppbrutna av våtmarker och flodslätter. På nationalparkens logotyp avbildas en trana i parningsdans.

Areal: 805,49 km².

Övriga nationalparker listade efter ålder:

Kiskunság nationalpark

Ungerns andra nationalpark etablerades 1974. Dess typiska naturtyper är sanddyner, gräsmark på sand- och lössjord samt utspridda våtmarker.

Hela området är ett biosfärområde. Parkens symbol är sanddyner.

Areal: 567,61 km².

Bükk nationalpark

Ungern fick sin tredje nationalpark 1977. Detta blev den första nationalparken i de nordliga Ungerska bergslandskapen. Bergen består huvudsakligen av doloston och kalksten. Naturen här karaktäriseras av doliner, utskjutande klippor och grottor. Logotypen visar en silvertistel omgiven av boklöv.

Areal: 402,63 km².

Aggtelek nationalpark

1985 etablerades den fjärde nationalparken i Ungern. Detta område består främst av kalksten och andra sedimentära bergarter och kännetecknas av doliner samt grottor med stalakiter och stalagmiter. Grottorna finns med på Unescos världsarvslista. På nationalparkens logotyp avbildas en eldsalamander, ett vanligt djur i området.

Areal: 201,7 km².

Fertő-Hanság nationalpark

Även denna park, Ungerns femte, etablerades 1985. Den är berömd för våtmarkerna som täcker området och för det rika fågellivet.

Ägretthägern är nationalparkens symbol.

Areal: 235,88 km².

Donau-Dráva nationalpark

Parken grundades 1996, som Ungerns sjätte nationalpark. Ett av de viktigaste naturområdena är flodslättsskogen Gemenci-erdő, som är ett viltreservat och hem för flera fågelarter. Logotypen visar flygande vattenlevande fåglar.

Areal: 494,79 km².

Körös-Maros nationalpark

Ungerns sjunde nationalpark grundades 1997. Dess karakteristiska kännetecken är flodslättsskogar och omfattande gräsmarker. Nationalparkens viktigaste funktion är att skydda Adonis transsylvanica och Salvia nutans, eftersom detta är det enda habitatet för dessa växter i Ungern. Dess logotyp visar trappfågeln, en typisk fågel på de eurasiska grässlätterna.

Areal: 501,34 km².

Balaton Uplands nationalpark

Den åttonde nationalparken i Ungern grundades 1997. Syftet med denna park är att bevara den unika floran och faunan vid Balatonsjön, särskilt de vattenlevande fåglarna.

Areal: 569,98 km².

Donau-Ipoly nationalpark

1997 etablerades den nionde nationalparken i Ungern. Detta är kanske den park som har det rikaste djurlivet, med flera arter som endast återfinns här. På logotypen syns en alpbock, en skyddad insektsart.

Areal: 603,14 km².

Őrség nationalpark

Ungerns nyaste nationalpark som grundades 2002. Skyddade arter i denna nationalpark inkluderar tjädern, flera arter av torvmossor, liljor och iris.

Areal: 440 km².

Relaterade objekt

Administrativ karta över Ungern

Denna animation visar Ungerns viktigaste regioner, län och städer.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Isolerad bosättning (skogsbruk)

Jordbrukare anpassar sina metoder till miljön.

Jordmånstyper i Ungern (karta)

Denna animation visar de jordmånstyper som finns i Ungern.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Topografisk karta över Ungern

Denna animation visar de geografiska områdena i Ungern.

Ungersk alfabetsspel

Öva på bokstäverna i alfabetet och bilda ord.

Nisch

Inom ekologin beskriver termen nisch en arts eller en populations omvärldsrelation.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Added to your cart.