Napoleonkrigen

Napoleonkrigen

Napoleon I, som krönte sig själv till kejsare, var en av de mest framstående militära befälhavarna i historien.

Historia

Nyckelord

Napoleon, Napoleonkrigen, krig, bonaparte, militärhistoria, slag, Frankrike, militär aktion, kejsare, allmän, erövring, renässansen, Europa, imperium, strategi, Karta, länder

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad var det märkligaste med Napoleons kröningsceremoni?
 • Vad kallades den samling av lagar som antogs av Napoleon?
 • Vilket av följande slag ägde rum först?
 • När blev Napoleon Frankrikes kejsare?
 • Till vilken ö landsförvisades Napoleon 1814?
 • Till vilken ö landsförvisades Napoleon 1815?
 • Mot vilket land ledde Napoleon aldrig något fälttåg?
 • Var uppnådde Napoleon sina första stora militära framgångar?
 • I vilket slag dog Horatio Nelson?
 • Var dog Napoleon?
 • Var föddes Napoleon?
 • När dog Napoleon?
 • Vilken nationalitet hade Napoleon?
 • Vilket av följande var INTE en anledning till Napoleons misslyckande i Ryssland?
 • Vem av följande militära befälhavare var en av Napoleons motståndare?
 • Vem av följande militära befälhavare var INTE en av Napoleons motståndare?
 • Vad kallades Napoleons legendariska armé mellan 1805 och 1815?
 • När föddes Napoleon?
 • Under vilka år regerade Napoleon som fransk kejsare?
 • Vilket land var INTE Frankrikes satellitstat under Napoleons regeringstid?
 • Vilket land var Frankrikes satellitstat under Napoleons regeringstid?
 • Vilken post innehade Napoleon aldrig?
 • Vad kallades Napoleon INTE för?
 • Vilket smeknamn hade Napoleon?
 • Vilket slag är även känt som Folkslaget?
 • Vilket slag är känt även känt som Trekejsarslaget?
 • I vilket av följande slag led Napoleon nederlag?
 • I vilket av följande slag led Napoleon nederlag?
 • Vilket slag vanns av Napoleon?
 • Vilket slag vanns av Napoleon?
 • Vilket av följande slag ägde rum först?
 • Vilket av följande slag ägde rum sist?

Scener

Europas länder

 • Storbritannien
 • Kungariket Portugal
 • Kungariket Spanien
 • Franska kejsardömet
 • Kungariket Danmark
 • Kungariket Sverige
 • Kungariket Preussen
 • Hertigdömet Warszawa
 • Kungariket Bayern
 • Kejsardömet Österrike
 • Kungariket Italien
 • Kungariket Neapel
 • Kejsardömet Ryssland
 • Osmanska riket
 • Egypten
 • Kungariket Ungern

Napoleon Bonaparte var en av historiens mest framstående militära befälhavare. Han ritade om Europas karta fullständigt, både som general och som kejsare. Efter sin kröning till kejsare 1804 lyckades han utöka Frankrikes landområde tack vare sina framgångsrika militära fälttåg. Napoleon styrde inte bara det franska riket utan även dess satellitstater, vilka officiellt var självständiga. Dessa stater styrdes av Napoleons lojala marskalkar och släktingar, exempelvis blev hans bror Louis kung av Holland.

På det här sättet bildades det första franska riket (Empire Français). 1813 hade det ett område på ungefär 2 100 000 km² och dess befolkning uppgick till 44 miljoner år 1812.

Charles Maurice de Talleyrand, utrikesminister under Napoleon, sade följande om Napoleons erövringar till ryska kejsaren Alexander I år 1808: "Rhen, Alperna, Pyrenéerna är franska folkets erövringar och kejsaren är ansvarig för resten. Frankrike vill inte ha dem."

Fälttåg

 • Italienskt fälttåg
 • Egyptiskt fälttåg
 • Centraleuropeiska fälttåg
 • Ryskt fälttåg
 • iberiskt fälttåg
 • "hundra dagarna"

Koalitionskrigen var en serie konflikter som inträffade mellan 1792 och 1815. Koalitionskrigen som utkämpades mellan 1799 (Napoleons uppgång som förste konsul) och 1815 (Napoleons fall) kallas för Napoleonkrigen. Dock går åsikterna isär kring vilket datum som anger början av Napoleonkrigen. Det kan vara 1803 (början av det anglo-franska kriget) eller 1804 (Napoleons kröning som kejsare).

Trots att de flesta av krigen utkämpades i Europa kan det kallas för ett världskrig då dess räckvidd sträckte sig till andra delar av världen, som Nordafrika, delar av Asien och Atlanten.

Frankrike och dess allierade stred mot olika koalitioner (därav namnet) mellan olika europeiska länder. Grundat på de sju allianserna fanns det sju koalitionskrig:

Första koalitionskriget (1792 – 1797 eller 1793 – 1797)
Andra koalitionskriget (1798 – 1802 eller 1800 – 1804)
Tredje koalitionskriget (1803 – 1805 eller 1805)
Fjärde koalitionskriget (1806 – 1807)
Femte koalitionskriget (1809)
Sjätte koalitionskriget (1813 – 1814)
Sjunde koalitionskriget (1815)

Efter Napoleons fall och slutet på krigen grundades den Heliga Alliansen. Denna serie av konflikter påverkade starkt hela världens, inte bara Europas, historia långt efter 1815.

Napoleonkrigen

 • Storbritannien
 • Kungariket Portugal
 • Kungariket Spanien
 • Franska kejsardömet
 • Kungariket Danmark
 • Kungariket Sverige
 • Kungariket Preussen
 • Hertigdömet Warszawa
 • Kungariket Bayern
 • Kejsardömet Österrike
 • Kungariket Italien
 • Kungariket Neapel
 • Kejsardömet Ryssland
 • Osmanska riket
 • Egypten
 • Kungariket Ungern

Napoleons armé, Grand Armée (Stora Armén) var verksam från 1805 till 1815. Arméns färger influerades av den franska trikoloren (blå, vit, röd) och dess motto var "Valeur et Discipline" (Utdelning och Disciplin). Under dess höjdpunkt, innan det ryska fälttåget 1812, bestod armén av ungefär 680 000 män, varav ungefär 550 000 fransmän. Även soldater från andra nationer stred i Grande Armée.

I början vann armén striderna en efter en, tack vare Napoleons taktik och hans välutbildade befälhavare. Det fick dem att verka oövervinneliga.

Grand Armée kan delas in i infanteri, kavalleri och artilleri. Många strider avgjordes av det tunga kavalleriet men artilleriet var också avgörande. Garde Impériale (Kejserliga Vakten) och utländska trupper var också viktiga delar av Napoleons armé. Ingenjörer, budbärare, sjukvårdspersonal och folk som ansvarade för logistik hjälpte armén.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte föddes 1769 i Ajaccio, Korsika. Innan han fyllde 10 reste Napoleon till Frankrike för att studera på en militärskola i Brienne under fem år. 1784 skrevs han in vid militärakademin i Paris varifrån han tog examen 1785.

1786 blev han löjtnant vid ett franskt artilleriregement. Medan han ständigt förkovrade sig tjänade han i garnisonsorter ända fram till Franska Revolutionens utbrott 1789. Napoleon steg kontinuerligt i de militära graderna. Hans första stora militära framgång kom 1793 då han som kapten befriade Toulon. Han befordrades sedan till brigadgeneral.

Napoleon blev mer och mer inflytelserik. 1796 gifte han sig med Josephine de Beauharnais. Två dagar senare blev han utsedd till befälhavare över den "italienska armén". Den lille korpralen, som Napoleon kallades av sina soldater, vann seger efter seger och hans popularitet sköt i höjden.

Efter att ha iscensatt en statskupp år 1799 blev Napoleon förste konsul och etablerade i praktiken en diktatur i Frankrike. 1802 blev han konsul på livstid, och 1804 etablerades det franska kejsardömet när Napoleon krönte sig själv till kejsare i närvaro av påven Pius VII.

Han fortsatte sina militära fälttåg. Hans makt nådde sin höjdpunkt 1810. Då han ville skapa en dynasti skiljde sig Napoleon från Josephine och gifte sig med Marie-Louise, dotter till den österrikiske kejsaren Frans I.

Första gången som Napoleon drabbades av en stor prestigeförlust var under det ryska fälttåget 1812. Förlusten bevisade att hans armé inte var oövervinnelig. Efter att han slutgiltigt hade besegrats i "Folkslaget" landsförvisades Napoleon till ön Elba. Dock flydde han och återvände till Frankrike mindre än ett år efter sin exil.

Men de hundra dagarna, det vill säga perioden efter hans återkomst, slutade förödande för Napoleon med nederlaget i slaget vid Waterloo. Han tvingades att abdikera och han fick inte behålla sin titel. Han landsförvisades igen, denna gång till Sankta Helena, en ö i södra Atlanten som styrdes av engelsmännen.

Det fanns ingen återvändo från hans andra exil. Napoleon, som ofta kallades för "kannibalen" eller "det korsikanska odjuret", dog på ön 1821. Dödsorsaken är fortfarande inte klarlagd.

Animation

 • Storbritannien
 • Kungariket Portugal
 • Kungariket Spanien
 • Franska kejsardömet
 • Kungariket Danmark
 • Kungariket Sverige
 • Kungariket Preussen
 • Hertigdömet Warszawa
 • Kungariket Bayern
 • Kejsardömet Österrike
 • Kungariket Italien
 • Kungariket Neapel
 • Kejsardömet Ryssland
 • Osmanska riket
 • Egypten
 • Kungariket Ungern
 • Ulm
 • Austerlitz
 • Jena-Auerstedt
 • Berlin
 • Warszawa
 • Eylau
 • Friedland
 • Wien
 • Wagram
 • Dresden
 • Leipzig
 • Smolensk
 • Borodino
 • Moskva
 • Gibraltar
 • Trafalgar
 • Vitoria
 • Burgos
 • Zaragoza
 • Madrid
 • La Coruña
 • Lissabon
 • Valencia
 • Barcelona
 • Bailén
 • Elba
 • Paris
 • Waterloo
 • Italienskt fälttåg
 • Egyptiskt fälttåg
 • Centraleuropeiska fälttåg
 • Ryskt fälttåg
 • iberiskt fälttåg
 • "hundra dagarna"

Kontinentalsystemet

 • Storbritannien
 • Kungariket Portugal
 • Kungariket Spanien
 • Franska kejsardömet
 • Kungariket Danmark
 • Kungariket Sverige
 • Kungariket Preussen
 • Hertigdömet Warszawa
 • Kungariket Bayern
 • Kejsardömet Österrike
 • Kungariket Italien
 • Kungariket Neapel
 • Kejsardömet Ryssland
 • Osmanska riket
 • Egypten
 • Kungariket Ungern

En av Napoleons största rivaler var Storbritannien, vilka han inte kunde besegra militärt. Som resultat utfärdade Napoleon Berlindekretet den 21 november 1806 med vilket han installerade Kontinentalsystemet för att försvaga den brittiska ekonomin. Dessutom var systemet ett svar på Storbritanniens blockad vilken införts på nordfranska kusten.

Napoleons mål var att exkludera Storbritannien från europeisk handel. Han förbjöd brittiska och neutrala skepp som kom från Storbritannien att komma in i franska hamnar eller hamnar hos Frankrikes allierade (t. ex. Holland, Spanien). Han förkunnade också att brittiska varor som konfiskerats i Europa var att betrakta som lagenliga erövringar. Preussen, Danmark, Sverige och Ryssland tvingades även de att ansluta sig till blockaden. Kontinentalsystemet påverkade inte bara Storbritanniens utan även andra länders ekonomi. (Storbritannien påverkades inte lika negativt som andra europeiska länder.) På grund av den ekonomiska krisen som utvecklades under början av 1810 gjorde Napoleon blockaden ännu striktare vilket skapade stor spänning.

Det första landet som tog bort blockaden var Ryssland, vilket gav fransmännen ett skäl att anfalla dem. I samband med Napoleons fall upphävde även andra länder blockaden, främst under 1814. En av Kontinentalsystemets positiva konsekvenser var att europeiska länder som berövats möjligheten att handla koloniala varor tvingades utveckla nya industrier.

Berättarröst

Napoleon Bonaparte var en av historiens mest framstående militära befälhavare. Han ritade om Europas karta fullständigt, både som general och som kejsare. Efter sin kröning till kejsare 1804 lyckades han utöka Frankrikes landområde tack vare sina framgångsrika militära fälttåg. Napoleon styrde inte bara det franska riket utan även dess satellitstater, vilka officiellt var självständiga.

Koalitionskrigen var en serie konflikter som inträffade mellan 1792 och 1815. Koalitionskrigen som utkämpades mellan 1799 (Napoleons uppgång som förste konsul) och 1815 (Napoleons fall) kallas för Napoleonkrigen.

Trots att de flesta av krigen utkämpades i Europa kan det kallas för ett världskrig då dess räckvidd sträckte sig till andra delar av världen, som Nordafrika, delar av Asien och Atlanten.

Frankrike och dess allierade stred mot olika koalitioner (därav namnet) mellan olika europeiska länder.

I början vann den franska armén striderna en efter en. Det fick dem att verka oövervinneliga. Napoleons makt var som störst 1810. Första gången som Napoleon drabbades av en stor prestigeförlust var under det ryska fälttåget 1812. Nederlaget visade att hans armé inte var oövervinnelig.

Efter att han slutgiltigt hade besegrats i "Folkslaget" landsförvisades Napoleon till ön Elba. Dock flydde han och återvände till Frankrike mindre än ett år efter sin exil.

Men de hundra dagarna, det vill säga perioden efter hans återkomst, slutade förödande för Napoleon med nederlaget i slaget vid Waterloo. Han tvingades att abdikera och han fick inte behålla sin titel. Han landsförvisades igen, denna gång till Sankta Helena, en ö i södra Atlanten som styrdes av engelsmännen.

Efter Napoleons fall och slutet på krigen grundades den Heliga Alliansen. Denna serie av konflikter påverkade starkt hela världens, inte bara Europas, historia långt efter 1815.

Relaterade objekt

Napoleons soldater (1800-talet)

Napoleon Bonapartes armé ansågs vara oövervinnerlig.

Slaget vid Trafalgar (1805)

Den brittiska kungliga flottan, ledd av amiral Lord Nelson, besegrade den kombinerade fransk-spanska flottan i sjöslaget under Napoleonkrigen.

Triumfbågen (Paris, 1836)

Triumfbågen blev färdigbyggd först 1836, efter Napoleons fall.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Mir slott (1500-talet)

Mir slott, som ligger i staden Mir i Vitryssland, byggdes i gotisk stil och renässansstil.

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Giljotin

Detta avrättningsverktyg, som ansågs mer humant än de tidigare alternativen, uppkallades efter en fransk läkare.

Kanonens funktion (1700-talet)

Kanonen var ett viktigt eldvapen i början av 1500-talet och användes såväl på land som till havs.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Panthéon (Paris, 1700-talet)

Den viktigaste nyklassicistiska byggnaden i Frankrike blev färdigbyggd år 1791. Panthéon blev den sista viloplatsen för många av Frankrikes prominenta...

Skeppskanon (1600-talet)

Kanoner förekom även i sjökrigföring.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Added to your cart.