Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.

Kemi

Nyckelord

myrsyra, metansyra, karboxylsyra, monokarboxylsyra, karboxylgrupp, formylgrupp, ant, nässla, gadd, silver spegel testet, reducerande effekt, acidum formicum, aciditet, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Ättiksyra (etansyra) (CH₃COOH)

En av produkterna som framställs genom oxidering av etanol.

Etylacetat (C₄H₈O₂)

En av de viktigaste estrarna, framställd genom reaktionen av etanol och ättiksyra.

Bensoesyra (C₆H₅COOH)

Den enklaste aromatiska karboxylsyran.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat är en ester av myrsyra och metanol och förekommer som arom i vissa frukter.

Metan (CH₄)

Det första elementet i den homologa serien av alkaner.

Molekyler - övningsuppgift V (Syreföreningar)

Övningsuppgifter om syreföreningarnas gruppering och struktur.

Added to your cart.