Monsun - vindsystem

Monsun - vindsystem

Monsunvindar drar med sig kraftig nederbörd från havet till fastlandet.

Geografi

Nyckelord

Monsun, vindsystemet, vintermonsun, vind, sommarmonsun, tempererade zonen, tropiska zonen, Trade Wind, utfällning, uppvärmning, Nedkylning, Väder, temperaturändring, atmosfär, hav, ocean, lufttryck, Ekvatorn, temperatur, regn, torka, natur, Jord, geografi

Relaterade objekt

Scener

Monsun (vindsystem) i tempererade zoner

 • Norra polcirkeln
 • Kräftans vändkrets
 • Ekvatorn
 • Stenbockens vändkrets
 • Södra polcirkeln
 • Sydpolen
 • Nordpolen
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • Norra ishavet
 • Södra och östra Kina
 • Japan
 • Nya Zeeland
 • Sydafrikas östra kust
 • Mexikanska golfen
 • Sydamerikas östra kust
 • Chile
 • Australiens östra kust

Monsunvindar kan också förekomma i tempererade zoner. De bildas normalt på kontinenternas östliga sida. På grund av de säsongsbestämda vändande vindarna är somrarna regniga och vintrarna torra i dessa områden.

Monsun (fenomen) i tempererade zoner

 • sommarmonsun
 • L - lägre lufttryck
 • H - högre lufttryck
 • kraftig nederbörd
 • låg nederbörd
 • kraftigare uppvärmning
 • lägre värmekapacitet
 • högre värmekapacitet

sommaren strömmar den kyligare luften med högre lufttryck från haven mot den varmare luftmassan med lägre tryck som ligger över land.

Om vintern sker det omvända, den kyligare luften med högre tryck strömmar från land mot den varmare luften med lågt tryck ute över havet.

Monsun (vindsystem) i tropiska zoner

 • termiska ekvatorn - En imaginär linje som förbinder jordens varmaste områden och därmed också de områden med lägst lufttryck. Passadvindarna blåser i riktning mot denna linje.
 • sommar på norra halvklotet
 • sydöstliga passadvindar
 • sydvästlig (sommar) monsun - En vind som medför nederbörd under sommartid på det norra halvklotet.
 • sydöstlig (vinter) monsun - En vind som medför torrt väder under vintertid på det södra halvklotet.

Monsun är en årstidsbunden växling i vindmönstret över en specifik region. Den formas huvudsakligen på grund av den ojämna uppvärmningen över hav och landmassa, vilket också innebär skillnader i lufttryck. För att utjämna dessa skillnader börjar luften strömma inåt. När vinden blåser från havet mot land för den med sig nederbörd, men om det blåser i andra riktningen ger det istället torrt och soligt väder. När vinden säsongsbundet ändrar riktning med minst 120° kallas den en monsunvind.

Monsunvindar är en del av jordens atmosfäriska cirkulation. Om vi förbinder jordens varmaste områden i den tropiska zonen med en imaginär linje får vi fram den termiska ekvatorn. På grund av den asymmetriska uppvärmningen av kontinenter och oceaner sammanfaller inte den termiska ekvatorn med den geografiska. Då landmassorna värms upp mer än haven under sommaren flyttar den termiska ekvatorn sig mot landmassornas inre regioner. På grund av detta blåser de nordöstliga och de sydöstliga passadvindarna inte mot den geografiska ekvatorn utan mot den termiska ekvatorn där temperaturen är som högst och lufttrycket som lägst.

Detta innebär att de sydöstliga passadvindarna från det södra halvklotet fortsätter blåsa mot det norra halvklotets inre regioner efter att de korsat den geografiska ekvatorn, när det är sommar på det norra halvklotet. Eftersom jordens rotation förskjuter vindriktningen mot höger, blir passadvinden som blåser från sydöst i den södra hemisfären, till en monsun som blåser från sydväst i den norra hemisfären.

När det är vinter på det norra halvklotet flyttar den termiska ekvatorn till den södra hemisfären. Detta banar väg för de nordöstliga passadvindarna. Den tropiska vintermonsunen på det norra halvklotet är alltså den nordöstliga passadvinden. När det är vinter på norra halvklotet är det sommar på det södra. Den nordöstliga passadvinden från den norra hemisfären korsar den geografiska ekvatorn. På grund av jordens rotation fortsätter den att blåsa in mot de inre regionerna av södra halvklotets kontinenter som en nordvästlig monsun.

Monsun (fenomen) i tropiska zoner

 • sommarmonsun
 • H - högre lufttryck
 • L - lägre lufttryck
 • ekvatorn
 • termiska ekvatorn - En imaginär linje som förbinder jordens varmaste områden och därmed också de områden med lägst lufttryck. Passadvindarna blåser i riktning mot denna linje.
 • sydvästlig vind
 • kraftig uppvärmning
 • ocean
 • kontinent
 • hög nederbörd
 • låg nederbörd

sommaren är lufttrycket över landmassorna lägre än det är över haven. För att jämna ut skillnaden i lufttryck flödar luft med högre tryck in från havet mot områdena med lägre tryck. Dessa vindar från havet för med sig kraftig nederbörd.

vintern är lufttrycket högre över de nedkylda landmassorna än det är över haven. Som en konsekvens flödar luften från land mot havet. Dessa vindar för med sig kallt, men soligt och torrt, väder.

Berättarröst

Monsun är en årstidsbunden växling i vindmönstret över en specifik region. Den formas huvudsakligen på grund av den ojämna uppvärmningen över hav och landmassa, vilket också innebär skillnader i lufttryck. För att utjämna dessa skillnader börjar luften strömma inåt. När vinden blåser från havet mot land för den med sig nederbörd, men om det blåser i andra riktningen ger det istället torrt och soligt väder. När vinden säsongsbundet ändrar riktning med minst 120° kallas den en monsunvind.

Monsunvindar är en del av jordens atmosfäriska cirkulation. Om vi förbinder jordens varmaste områden i den tropiska zonen med en imaginär linje får vi fram den termiska ekvatorn. På grund av den asymmetriska uppvärmningen av kontinenter och oceaner sammanfaller inte den termiska ekvatorn med den geografiska. Då landmassorna värms upp mer än haven under sommaren flyttar den termiska ekvatorn sig mot landmassornas inre regioner. På grund av detta blåser de nordöstliga och de sydöstliga passadvindarna inte mot den geografiska ekvatorn utan mot den termiska ekvatorn där temperaturen är som högst och lufttrycket som lägst.

Detta innebär att de sydöstliga passadvindarna från det södra halvklotet fortsätter blåsa mot det norra halvklotets inre regioner efter att de korsat den geografiska ekvatorn, när det är sommar på det norra halvklotet. Eftersom jordens rotation förskjuter vindriktningen mot höger, blir passadvinden som blåser från sydöst i den södra hemisfären, till en monsun som blåser från sydväst i den norra hemisfären.

När det är vinter på det norra halvklotet flyttar den termiska ekvatorn till den södra hemisfären. Detta banar väg för de nordöstliga passadvindarna. Den tropiska vintermonsunen på det norra halvklotet är alltså den nordöstliga passadvinden. När det är vinter på norra halvklotet är det sommar på det södra. Den nordöstliga passadvinden från den norra hemisfären korsar den geografiska ekvatorn. På grund av jordens rotation fortsätter den att blåsa in mot de inre regionerna av södra halvklotets kontinenter som en nordvästlig monsun.

sommaren är lufttrycket över landmassorna lägre än det är över haven. För att jämna ut skillnaden i lufttryck flödar luft med högre tryck in från havet mot områdena med lägre tryck. Dessa vindar från havet för med sig kraftig nederbörd.

vintern är lufttrycket högre över de nedkylda landmassorna än det är över haven. Som en konsekvens flödar luften från land mot havet. Dessa vindar för med sig kallt, men soligt och torrt, väder.

Monsunvindar kan också förekomma i tempererade zoner. De bildas normalt på kontinenternas östliga sida. På grund av de säsongsbestämda vändande vindarna är somrarna regniga och vintrarna torra i dessa områden.

sommaren strömmar den kyligare luften med högre lufttryck från haven mot den varmare luftmassan med lägre tryck som ligger över land.

Om vintern sker det omvända, den kyligare luften med högre tryck strömmar från land mot den varmare luften med lågt tryck ute över havet.

Relaterade objekt

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

El Niño

Ett periodiskt klimatmönster som uppstår över Stilla havets tropiska delar ungefär vart femte år.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i vegetationszoner.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Tropiska cykloner

Cykloner är stora luftmassor i vilka vinden cirkulerar inåt, runt ett lågtryckscenter. Cykloner för med sig moln och nederbörd.

Added to your cart.