Molekyler - övningsuppgift V (Syreföreningar)

Molekyler - övningsuppgift V (Syreföreningar)

Övningsuppgifter om syreföreningarnas gruppering och struktur.

Kemi

Nyckelord

Molekyl, syreinnehållande organiska föreningar, alkohol, eter, oxoförening, Aldehyd, keton, karboxylsyra, ester, hydroxylgrupp, karbonylgrupp, ketogrupp, oxogrupp, karboxylgrupp, konstitutionell isomeren, funktionell grupp, silver spegel testet, valens, polyvalenta, number of hydroxyl groups, övning, öva, organiska föreningar, kemi

Relaterade objekt

Frågor

  • Vilken molekyl innehåller en sammansatt funktionell grupp?
  • Vilken molekyl är en karboxylsyra?
  • Vilken molekyl innehåller en karbonylgrupp?
  • Vilken molekyl är strukturisomeren i dimetyleter?
  • Vilken är en flervärd molekyl?
  • Vilken molekyl innehåller en syregrupp?
  • Vilken molekyl innehåller en etergrupp?
  • Vilken molekyl innehåller en ketogrupp?
  • Vilken molekyl ger ett positivt resultat på silverspegelprovet?
  • Vilken molekyl är en aldehyd?

Scener

Relaterade objekt

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Ättiksyra (etansyra) (CH₃COOH)

En av produkterna som framställs genom oxidering av etanol.

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

En aldehyd, som är en viktig råvara och mellanprodukt i industrin.

Dimetyleter (C₂H₆O)

En färglös gas med en karakteristisk lukt. Dimetyleter framställs genom dehydratisering av metanol.

Etanol (etylalkohol) (C₂H₅OH)

Den mest kända alkoholen, den är viktig inom livsmedelsindustrin.

Etylacetat (C₄H₈O₂)

En av de viktigaste estrarna, framställd genom reaktionen av etanol och ättiksyra.

Fenol (C₆H₅OH)

Den enklaste av de aromatiska hydroxiföreningarna.

Glycerin (Propantriol) (C₃H₈O₃)

En triol som ofta används som ingrediens i krämer och salvor.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Den enklaste mättade alkoholen. Den är en mycket giftig förening och förväxlas lätt med etanol.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat är en ester av myrsyra och metanol och förekommer som arom i vissa frukter.

Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol med 4 kolatomer. Den används som lösningsmedel, ingrediens i parfymer och som bränsle.

Aceton (C₃H₆O)

Den enklaste representanten för gruppen ketoner.

Added to your cart.