Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Kemi

Nyckelord

Molekyl, kolhydrat, socker, monosackarid, disackarid, polysackarid, förening socker, ketos, aldos, reducerande effekt, icke-reducerande, isomer, övning, enkelt socker, öva, kemi

Relaterade objekt

Frågor

  • Vilken molekyl är en hexos?
  • Vilken molekyl är en disackarid?
  • Efter att kristalliserad glukos lösts i vatten innehåller lösningen denna glukosisomer.
  • Vilken molekyl är icke-reducerande
  • Vilken molekyl är en nukleinsyrekomponent
  • Vilken molekyl är en pentos?
  • Komponenterna i molekylen hålls samman av en 1,4-bindning.
  • Vilken molekyl är en polysackarid?
  • Vilken molekyl är en trios?
  • Vilken är sackarosmolekylen?

Scener

Relaterade objekt

Molekyler - övningsuppgift V (Syreföreningar)

Övningsuppgifter om syreföreningarnas gruppering och struktur.

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Amylos ((C₆H₁₀O₅)n)

En spiralformad molekyl bestående av alfa-D-glukosenheter. Det är en av de grundläggande komponenterna i stärkelse.

Beta-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukos är en av D-glukosens stereoisomerer.

Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

En kristallin förening som finns i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Cellobios (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobios är den grundläggande strukturella enheten i cellulosa.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

D-ribos (C₅H₁₀O₅)

Den öppna kedjeformen av ribos som förekommer naturligt i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Glukosmolekylens ringslutning

Animationen illustrerar processen där glukos i en öppen kedja ringsluts och formar alfa-D-glukos och beta-D-glukos.

Laktos (C₁₂H₂₂O₁₁)

En typ av socker som finns i däggdjursmjölk.

Maltos (maltsocker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En disackarid sammansatt av två alfa-D-glukosmolekyler.

Sackaros (sukros) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En vit, vattenlöslig, söt förening känd som socker.

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

En DNA-komponent som innehåller en hydroxylgrupp mindre än β-D-ribos.

Fruktos (fruktsocker) (C₆H₁₂O₆)

Fruktos är den sötaste av de enkla kolhydraterna.

Added to your cart.