Moderna riken

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Historia

Nyckelord

Inkariket, Aztec Empire, Spanien, Osmanska riket, Ryssland, Brittiska imperiet, Huayna Capac, Cuzco, Tenochtitlan, renässansen, imperium, Madrid, constantinople, Sankt Petersburg, London, Süleyman I, Nikolaj II, Viktoria, Land, länder, Ram, historia, erövring, Koloni, Kolonisering, kolonisatören, huvudstad, stormakt, Karta, karta kunskap, blinda karta, Earth globe

Relaterade objekt

Scener

Medeltida riken

Ur politisk synvinkel är ett imperium en stat med stor territoriell utsträckning som omfattar flera etniska grupper och länder. Vanligtvis är imperier kulturellt och etniskt varierade.

De mest legendariska imperierna i historien skapades genom erövringar (det vill säga genom militär styrka) eller ekonomisk och politisk tvång. Gemensamt för dessa riken var att alla styrdes av en stark centralmakt.

Inkariket (1500-talet)

 • Cusco - Denna stad var Inkarikets administrativa, politiska, militära och religiösa centrum. År 1533 erövrades den av spanska conquistadorer under ledning av Francisco Pizarro.
 • Quito
 • Cajamarca
 • Machu Picchu
 • Stilla havet
 • Anderna

På 1300-talet var inkastammens sydamerikanska delstat bara en liten stadsstat som inkluderade staden Cuzco och dess omnejd. Efter inkafolkets erövringar på 1400-talet, utökades deras territorium enormt. När det var som störst mätte det ca 4000 kilometer från norr till söder och ca 800 kilometer från öst till väst. Inkariket, som var det största imperiet under förcolumbiansk tid, nådde sin största territoriella utbredning i början av 1500-talet, under Huayna Capacs regeringstid.

Efter hans död bröt ett inbördeskrig ut mellan hans efterträdare och när de spanska conquistadorerna, under ledning av Francisco Pizarro anlände, föll riket till slut.

Aztekriket (1500-talet)

 • Tenochtitlán - Denna stad byggdes på en ö i Texcocosjön och var huvudstad i Aztekriket. År 1521 erövrades den av spanska conquistadorer under ledning av Hernán Cortés.
 • Cihuatlán
 • Tetzapotitlán
 • Cuetlaxtlán
 • Stilla havet
 • Mexikanska golfen
 • Texcocosjön

Efter att aztekerna hade besegrat toltekerna, flyttade de till Mexikodalen och på 1300-talet gjorde de Tenochtitlán till sin huvudstad. Den hegemoniska militära konfederationen utvidgades stadigt tack vare erövringarna.

Tre stadsstater (Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan) bildade allians år 1428 och inrättade därmed Aztekriket. Detta rike, som sträckte sig från Atlanten till Stilla havet, nådde sin största territoriella utbredning i början av 1500-talet, under Moctezuma II:s regeringstid. De spanska conquistadorerna, ledda av Hernán Cortés, ödelade aztekernas rike och deras huvudstad år 1519.

Spanska imperiet (1500-talet)

 • Madrid - Den blev centrum för det spanska imperiet när Filip II förflyttade sitt säte hit och valdes till huvudstad år 1606.
 • Manila
 • Havanna
 • Tenochtitlán
 • Quíto
 • Lima
 • Stilla havet
 • Atlanten
 • Indiska oceanen

Spanien enades i slutet av 1400-talet av Ferdinand II av Aragonien och hans hustru, Isabella I av Kastilien. Spanjorerna erövrade stora territorier på andra sidan Atlanten, i konkurrens med Portugal. Det resulterande väldet blev det första verkliga globala imperiet i historien. Det upplevde sin storhetstid på 1500- och 1600-talet, under de spanska habsburgarnas regeringstid. Den välkända frasen "riket där solen aldrig går ned" hänvisade ursprungligen till det spanska väldet.

Imperiet, vars höjdpunkt nåddes under Karl I:s (även känd som Karl V, tysk-romersk kejsare) regeringstid, föll så småningom, av ekonomiska och politiska skäl.

Osmanska riket (1600-talet)

 • Konstantinopel - Staden grundades år 330 av Konstantin den store. Från början var den huvudstad i det bysantinska riket och sedan i det osmanska riket.
 • Bursa
 • Bagdad
 • Jerusalem
 • Damaskus
 • Tripoli
 • Tunis
 • Alger
 • Aten
 • Varna
 • Belgrad
 • Medelhavet
 • Svarta havet
 • Kaspiska havet
 • Adriatiska havet

Det osmanska riket bildades omkring år 1300 genom den första sultanens (Osman I) erövringar. Riket, som stadigt expanderade i alla riktningar, erövrade även det bysantinska riket år 1453, i samband med Konstantinopels fall.
Det osmanska riket nådde sin höjdpunkt under Süleyman I i mitten av 1500-talet.

Att imperiet, som kom att kallas "Europas sjuke man" skulle kollapsa kunde dock skönjas redan under dess guldålder. Så småningom ledde interna och externa problem till en successiv nedgång och slutligen till det osmanska rikets fall.

Kejsardömet Ryssland (1914)

 • Sankt Petersburg - Denna stad som grundades år 1703 av Peter den store, blev Rysslands huvudstad nio år senare.
 • Riga
 • Kiev
 • Odessa
 • Samarkand
 • Krasnojarsk
 • Ochotsk
 • Archangelsk
 • Norra ishavet
 • Ochotska havet
 • Svarta havet
 • Kaspiska havet
 • Östersjön

Det ryska imperiet fick sitt namn av Peter den store som ville modernisera det tidigare tsardömet. Han etablerade en ny huvudstad år 1703, Sankt Petersburg, som namngavs efter Petrus, en av de tolv apostlarna.
Imperiet nådde sin höjdpunkt under Katarina II:s regeringstid, då betydande territoriella erövringar gjordes och det ryska imperiet växte sig ännu större. Det nådde sin största territoriella utbredning under 1800-talets andra hälft, då det inkorporerade över hundra etniska grupper på en yta av cirka 23 miljoner kvadratkilometer.

I mitten av 1800-talet började imperiet dock att förfalla och det ryska kejsardömet föll slutligen i samband med Februarirevolutionen år 1917.

Brittiska imperiet (1914)

 • London - Denna stad, som var det brittiska imperiets centrum, var också den största staden i världen på 1800-talet.
 • Perth
 • Brisbane
 • Kapstaden
 • Durban
 • Vancouver
 • Montreal
 • Calcutta
 • Bombay
 • Hong Kong
 • Auckland
 • Kairo
 • Stilla havet
 • Atlanten
 • Indiska oceanen
 • Gibraltar
 • Malta
 • Weihai

Till skillnad från andra europeiska stater påbörjade Storbritannien sin kolonisation relativt sent, men med desto större entusiasm. Vid 1800-talets inträde hade det brittiska imperiet vuxit till ett verkligt globalt imperium. Det är det största och folkrikaste territoriet i historien som styrts av en enda stat och det hade den starkaste ekonomin i världen.

I början av 1900-talet styrde det brittiska imperiet över ungefär en fjärdedel av jordens totala landyta och en femtedel av jordens befolkning levde på brittiska territorier. Den välkända frasen "riket där solen aldrig går ned" stämmer därför också in på det brittiska imperiet.

Imperiets globala inflytande liksom perioden av relativ fred (Pax Britannica) efter Napoleonkrigen, tog slut med första världskrigets utbrott år 1914.

Relaterade objekt

Alhambra under 1500-talet (Spanien)

Namnet på detta magnifika palatskomplex härstammar från arabiskan och betyder "den röda [borgen]".

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Aztek-krigare (1400-talet)

De skräckinjagande aztek-krigarna lyckades inte stoppa de spanska conquistadorerna med sina primitiva vapen.

Aztekisk härskare (1400-talet)

Det aztekiska imperiet var en despotisk, militaristisk stat som styrdes av Tlatoani.

Bosättning, Nordamerikansk urbefolkning (Apsáalooke Nation)

Apsáalooke Nation (Kråknationen) är en nordamerikansk urbefolkningsstam vars traditionella bosättningsområden låg vid Yellowstonefloden.

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Conquistador (1500-talet)

De spanska erövrarna hade sin rustning och sina vapen att tacka för sin framgång.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Europeisk kolonisering av Amerika (fram till 1763)

Flera europeiska länder tävlade om att erövra den nya världen, vilket gjorde Amerika till en kontinent med stor mångfald.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Inkakrigare (1400-talet)

Inkafolkets rudimentära vapen var otillräckliga i kampen mot de spanska conquistadorerna.

Kolonisering och avkolonisering

Kolonialmakternas färger utplånades från kartan av de nationer som kämpat för att återfå sin självständighet.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Legendariska byggnader

Ett urval av legendariska byggnader från civilisationens historia.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Machu Picchu (1400-talet)

Den gamla inkastaden i dagens Peru är ett av världens förnämsta världsarv.

Mir slott (1500-talet)

Mir slott, som ligger i staden Mir i Vitryssland, byggdes i gotisk stil och renässansstil.

Napoleonkrigen

Napoleon I, som krönte sig själv till kejsare, var en av de mest framstående militära befälhavarna i historien.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Peter I av Ryssland

Tsaren som influerades av Västeuropa, försökte modernisera det ryska imperiet.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Slaver

Slaverna som i dag lever i 14 europeiska länder kan delas upp i tre grupper.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Tenochtitlán (1400-talet)

Det aztekiska imperiets storslagna huvudstad förvånade till och med de spanska conquistadorerna.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Towern

Denna medeltida borgs spännande historia sträcker sig över nästan tusen år.

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

Added to your cart.