Metan (CH₄)

Det första elementet i den homologa serien av alkaner.

Relaterat extramaterial

Glutamin

En av tjugo proteinbyggande aminosyror.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Cystein

Cystein är en aminosyra innehållande svavel, den är en av aminosyrorna som bygger upp...

Glycerin (Propantriol) (C₃H₈O₃)

En triol som ofta används som ingrediens i krämer och salvor.

Framställning av eten och dess är reaktion med bromvatten (observation)

Eten, som framställs genom upphettning av polyeten, förändrar bromvattnets färg.

Koltetraklorid (CCl₄)

Färglös, giftig vätska med söt doft.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol med 4 kolatomer. Den används som lösningsmedel, ingrediens i parfymer och som...

Added to your cart.