Meios

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Biologi

Nyckelord

Meios, celldelning, diploid, kromosom, No. mittpunkt, haploida, diploid cell, haploid spermie, haploid ägg, befruktning, könscell, spermie, ägg, zygot, DNA, cytologi, biologi

Relaterade objekt

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Könsceller

Zygoten är den första cellen som bildas när två könsceller förenas genom sexuell reproduktion.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Added to your cart.