Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Relaterat extramaterial

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Added to your cart.