Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Relaterat extramaterial

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Added to your cart.