Megalitgrav (hunebed)

Megalitgrav (hunebed)

Dessa speciella megalitgravar som finns i dagens Nederländerna byggdes för omkring 5000 år sedan.

Historia

Nyckelord

dolmen, dös, Nederländerna, Neolitiska perioden, stenåldern, forntiden, neolithic, Kalkolitiska, djurhållning, jordbruk, avveckling, bostad, gravkammare, Livsstil, etablering, arkeologi, inlandsis, megalit, historia, Slöjd, konstruktion, glaciär, nedisning, Verktyg, teknik

Relaterade objekt

Frågor

 • I vilket nuvarande land ligger de kända megalitgravarna?
 • Vad var megalitgravarnas troliga funktion?
 • Vilken känd plats är en "släkting" till megalitgravarna i Nederländerna?
 • Varifrån kom stenblocken megalitgravarna var byggda av?
 • Hur hamnade stenblocken i dagens Nederländerna?
 • Hur många megalitgravar finns i Nederländerna?
 • I vilken nederländsk provins finns de flesta megalitgravarna?
 • När byggdes megalitgravarna?
 • Vilket av följande monument är äldst?
 • Vilket begrepp kan associeras med termen "hunebed"?
 • Vilka två ord är det nederländska ordet "hunebed" sammansatt av?
 • Vilken är den största megalitgraven i Nederländerna?
 • Hur mycket väger den största sten som återfunnits i en megalitgrav?
 • Var är hunebed D49 belägen?
 • Vilken term refererar till hunebed?
 • Vilken aktivitet var INTE karakteristisk för folket under neolitikum?
 • Vilket av följande alternativ var INTE typiskt för megalitgravar?
 • Vilket av följande alternativ var INTE en viktig faktor vid byggandet av neolitiska bosättningar?
 • Ange en annan term för yngre stenåldern.
 • Vilket av följande verktyg är INTE från neolitikum?
 • Vad symboliserade megalitgravarna troligtvis?
 • Vilket av följande alternativ användes INTE vid byggandet av neolitiska hus?
 • Är det sant att det fanns en eldstad inne i husen?
 • Är det sant att arkeologerna endast har funnit dolmen i Europa?

Scener

Neolitiska bosättningar

Neolitikum (yngre stenåldern) följer på paleolitikum (äldre stenåldern) och föregår kalkolitikum (kopparåldern).

Övergången från en jägare-samlare livsstil till jordbruk och djurhållning medförde betydande förändringar i folks liv under neolitikum. Parallellt med en mer bofast livsstil etablerades bosättningar med mer hållbara bostäder, särskilt på platser där dricksvatten, skog, betesmark och odlingsmark fanns i närheten. Invånarna byggde också hagar för betesdjur, nära sina bostäder.

Ovanifrån

Bostad

Varaktiga och bekväma bostäder var viktiga för en bofast livsstil. Medan människor under paleolitikum brukade bo under överhängande klippor, i grottor eller i enkla hyddor, byggde och levde neolitiska människor i de allra första husen.

Ursprungligen byggdes väggarna i dessa hus av trä eller lera med inflätat grenverk. Senare användes även soltorkat tegel. Taket var antingen platt eller sluttande beroende på klimatet. Inuti fanns inga möbler bortsett från sovplatser som var gjorda av halm och täckta av djurskinn och päls. Eldstaden fanns också inne i huset.

Insidan

 • sidovägg
 • takkonstruktion
 • verktyg
 • sovplats
 • stampat jordgolv
 • eldstad
 • stenugn

Familj

I och med uppkomsten av jordbruk och djurhållning förändrades levnadsförhållandena under neolitikum avsevärt. Dessutom påverkade denna förändring också den sociala strukturen och utvidgade familjer uppstod. Dessa bestod av tre generationer: mor- och/eller farföräldrar, föräldrar och barn.

De kläder man bar under neolitikum var mycket mer varierade än de man hade under paleolitikum. Med uppkomsten av jordbruk och djurhållning blev naturliga fibrer såsom ull, bomull, lin och hampa lättillgängliga. Dessa material användes för framställning av textilier genom spinning och vävning. Kläder tillverkade av dessa material var bekvämare och mer hållbara.

Begravningsplats

 • gravhög
 • ingångens överstycke
 • överstycke
 • kantsten som formar en cirkel
 • ingång
 • ingångens stödstenar
 • stödsten

Att begrava de döda blev en sed så tidigt som under paleolitikum. Den dödes kropp lades till vila sittandes eller i fosterläge. Parallellt med den förändrade livsstilen utvecklade neolitiska människor också nya seder för att begrava sina döda: de byggde gravar vid bosättningens utkant.

Megalitgravarna som byggdes av megalitiska kulturer var förmodligen speciella gravar byggda av stora stenar. Den grottliknande interiören var hem åt de dödas andar. Vid sidan av skeletten i dessa megalitiska gravar har arkeologerna hittat vapen, verktyg, skålar, krukor och smycken .

Stenarnas ursprung

Det finns inga berg eller klippor i provinsen Drenthe där majoriteten av megalitgravarna ligger. Stenarna som behövdes för att bygga megalitgravarna hamnade i dagens Nederländerna under istiden. De stora granitblocken hade transporterats hit av långsamma glaciärer från Skandinavien allteftersom isen gled söderut.

Förflyttning av stenarna

De megalitgravar som hittats i dagens Nederländerna byggdes med en speciell teknik. Förflyttningen av stenblocken som megalitgravarna byggdes av, satte den neolitiska människan på prov. Stenblocken manövrerades på plats med hjälp av människo- och djurkraft samt med rep och trästockar.

Först placerades stödstenar i gropar som hade grävts i förväg. Överstycken placerades sedan på de upprättstående stenarna genom att man använde jordramper, rep och hävstång. Det fanns ett separat överstycke för ingången med egna stödjande stenar.

Holländarna kallade dessa för "hunebed", som är en kombination av ordet "hune", vilket betyder jätte och "bed", vilket betyder bädd, eftersom dessa stora stenstrukturer förde tanken till möbler gjorda av jättar.

Promenad

Animation

 • gravhög
 • ingångens överstycke
 • överstycke
 • kantsten som formar en cirkel
 • ingång
 • ingångens stödstenar
 • stödsten

Berättarröst

Bland de mest betydande förändringarna under neolitikum var upprättandet av de första bosättningarna.

Till skillnad från livsstilen under paleolitikum krävde den neolitiska människans bofasta livsstil som jordbrukare mer hållbara och bekväma bostäder. Som ett resultat dök de första husen och de första yrkena upp.

Megalitiska strukturer, såsom megalitgravar eller dolmen som finns i flera länder, byggdes mestadels under neolitikum. De megalitgravar som finns i Nederländerna kallas "hunebed", det vill säga "jättarnas bädd". Men de var inte bäddar utan fungerade troligen som gravar. De förlades till utkanten av bosättningarna och symboliserade eventuellt grottor.

Stenblocken, som megalitgravarna byggdes av, hade transporterats till dagens Nederländerna från Skandinavien, i glaciärer under istiden. Megalitgravarna byggdes för cirka 5000 år sedan med en speciell teknik.

Relaterade objekt

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Ötzi, "Ismannen"

Den mumifierade kroppen av en man som förmodligen levde under kopparstenåldern, hittades i en glaciär i Alperna.

Stonehenge (Storbritannien, bronsåldern)

Det världsberömda monumentet i England utgör fortfarande ett mysterium för forskarna.

Megalitiska kulturer i Europa

Tusentals år gamla strukturer byggda av enorma stenblock är monument från megalitiska kulturer.

Nederländernas administrativa karta

Denna animation visar en karta över Nederländernas administrativa indelning.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern, etablerades de första varaktiga bosättningarna under denna epok.

Arkeologisk utgrävning (grophus)

Arkeologiska fynd som hittas på byggarbetsplatser ger arkeologer som söker efter artefakter en hel del arbete.

Förhistorisk grotta

De första bostäderna i mänsklighetens historia ger åtskillig information om våra förfäders livsstil.

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Utbredningen av Homo sapiens på jorden

Den så kallade "förnuftiga människan" har sin vagga i Afrika och spred sig därifrån till andra kontinenter.

Atreus skattkammare (Mykene, 1300-talet f.v.t.)

Kupolgraven som är belägen i den antika staden Mykene tillskrivs den legendariske kungen.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Tutankhamons grav (1300-talet f.v.t.)

Ett av 1900-talets största arkeologiska fynd var den egyptiska faraons grav.

Added to your cart.