Medeltida bondgård

Medeltida bondgård

Boningshusen vid medeltida bondgårdar var enkla envåningshus byggda av jord, lera och trä.

Historia

Nyckelord

Lantgårdshus, bostadsort, bostadsområde, Livsstil, hus, Medelålders, arkitektur, lera, träram, flätverk

Relaterade objekt

Scener

Medeltida bondgård

Livet på medeltida bondgårdar

Medeltida bondgårdar var enkla envåningshus. De byggdes vanligtvis av lera, flätade grenar och trä. De använde i allmänhet byggmaterial som var lätta att finna i närheten av byn. Halmtaken bars upp av träbjälkar och täcktes med vass eller bredkaveldun.

Dörren in till bodelen var tillverkad av trä. Stalldelen hade bara en halvdörr för friskluftsintag. Husen hade bara några få små fönster för att släppa in ljus och friskluft och dessa hölls oftast öppna, de täcktes över av segelduk i extremt kalla väder.

Brasved lagrades längs väggarna under takfoten. Dricksvatten förvarades i tunnor. Verktyg, vagnar och höbalar lagrades på gården vilken omgavs av ett staket eller en häck.

Bostad

  • eldstad
  • bord
  • pall
  • halmmadrass
  • trälåda
  • vinterboning för djur

Livet på en bondgård

Stallbyggnaden var en del av bostadshuset. På så sätt behövde bönderna inte bygga ett särskilt härbärge för djuren. Det var säkrare att hålla djuren inomhus och på vintern gjorde kroppsvärmen från djur och människor att det var lättare att hålla värmen i huset. Hur många och vilka typer av husdjur som fanns på gården varierade från en familj till en annan.

Böndernas livsstil definierades av arbetet som måste utföras. Från vår till höst arbetade de på fälten och med djuren från gryning till skymning. På vintern lagade man sina verktyg, vävde tyg och tillverkade kärl och korgar. En bonde spenderade vanligtvis hela sitt liv i byn och reste sällan utanför dess gränser.

Djuren släpptes på bete på fälten varje dag. Sönerna hjälpte vanligtvis fäderna med detta arbete samtidigt som de lärde sig traditionella färdigheter och hantverk. Döttrarna hjälpte sina mödrar med hushållsarbetet och lärde sig spinna och väva. Livets enformighet avbröts endast av religiösa högtider och familjefiranden.

Konstruktion

Medeltida bondgårdars struktur och inredning

Boningshuset på medeltida bondgårdar bestod oftast av två rum: ett bostadsrum och ett stall. Ibland fanns det även ett separat skafferi eller ett kök. Alla rummen hade enskilda ingångar och dörrarna öppnades vanligtvis från gårdsplanen eller från verandan, om det fanns en. Det fanns även en vind under taket som användes för att förvara säckar, tunnor och lådor med grödor och de verktyg som inte var i bruk.

Rummen var i regel sparsamt möblerade men möbleringen kunde variera beroende på familjens ekonomiska situation. Möblemanget bestod vanligtvis av ett bord med stolar, halmmadrasser att sova på och en eller två träkistor för att förvara kläder. De tillverkade sina egna möbler av trä. De använde den rökiga öppna eldstaden för att laga mat men även för att värma upp rummen. Framför ingången fanns det i de flesta fall en bänk för vila och umgänge efter arbetsdagens slut.

Väggens konstruktion

  • trästomme
  • flätverk
  • lera

Animation

Berättarröst

Bönderna utgjorde det lägsta skiktet i det medeltida samhället och de försörjde sig i huvudsak på jordbruk. Deras bostäder skiljde sig åt i utförande efter geografiskt och kulturellt område. Denna animation visar en typ av bostad som var utmärkande för Öst- och Centraleuropa.

Medeltida bondgårdar var enkla envånings byggnader. De byggdes vanligtvis av lera, flätade grenar och trä. Halmtaken bars upp av träbjälkar och täcktes med vass eller bredkaveldun.

Boningshuset på medeltida bondgårdar bestod oftast av två rum: ett bostadsrum och ett stall. Ibland fanns det även ett separat skafferi eller ett kök. Alla rummen hade enskilda ingångar och dörrarna öppnades vanligtvis från gårdsplanen eller från verandan, om det fanns en. Det fanns även en vind under taket som användes för att förvara säckar, tunnor och lådor med grödor och de verktyg som inte var i bruk.

Rummen var i regel sparsamt möblerade men möbleringen kunde variera beroende på familjens ekonomiska situation. Möblemanget bestod vanligtvis av ett bord med stolar, halmmadrasser att sova på och en eller två träkistor för att förvara kläder. Människorna som levde i husen tillverkade sina egna möbler av trä. De använde den rökiga öppna eldstaden för att laga mat men även för att värma upp rummen. Dörren in till bodelen var tillverkad av trä. Stalldelen hade bara en halvdörr för friskluftsintag.

Husen hade bara några få små fönster för att släppa in ljus och friskluft och dessa hölls oftast öppna, de täcktes över av segelduk i extremt kalla väder.

Brasved lagrades längs väggarna under takfoten. Dricksvatten förvarades i tunnor. Verktyg, vagnar och höbalar lagrades på gårdsplanen vilken omgavs av ett staket eller en häck.

Stallbyggnaden var en del av bostadshuset. På så sätt behövde bönderna inte bygga ett särskilt härbärge för djuren. Det var säkrare att hålla djuren inomhus och på vintern gjorde kroppsvärmen från djur och människor att det var lättare att hålla värmen i huset. Hur många och vilka typer av husdjur som fanns på gården varierade från en familj till en annan.

Relaterade objekt

Bosättningar under Árpád-eran

Grophus var typiska bostäder under Árpád-eran.

Jordbruk och byar

Strukturen och densiteten av gårdar och byar beror på regionens geografiska egenskaper.

Jurta

Ett runt, välvt, bärbart tält täckt med filttyg, som normalt används av nomadfolk.

Lantgårdshus i Centraleuropa (1800-talet)

Lantgårdshus i Centraleuropa under 1800-talet hade en karakteristisk in- och utsida.

Marknadsstad (Kungariket Ungern)

Marknadsstad blev den vanligaste stadstypen i kungariket Ungern från senmedeltiden.

Medeltida stad

Medeltida bostadshus byggdes i sten eller i tegel och hade flera våningar.

Timmerhus

Timmerhus var en typisk bostadstyp i Ungern under Árpád-eran.

Hästvandring

Anordning som drevs av djur (eller människor) och som främst användes i sädeskvarnar.

Jordbruksmetoder

Jordbruksmetoderna började utvecklas tillsammans med den mänskliga civilisationen under medeltiden och modern tid.

Livet på bondgården (Ungern)

I lantlivet ingår speciella jordbruksverksamheter.

Hus från antikens Grekland

Ett genomsnittligt hus i antikens Grekland hade en rektangulär, geometrisk planlösning med två våningar.

Typiska bostadstyper

Varje epok och kultur har sina specifika bostadstyper.

Added to your cart.