Medeltida bebodd bro (London Bridge, 1500-talet)

Medeltida bebodd bro (London Bridge, 1500-talet)

Under Tudoreran byggdes cirka 200 byggnader på bron över Themsen.

Historia

Nyckelord

Bebodd bro, Thames, bostad, medeltida, bro, transport, England, Klaffbron, Storbritannien, London, Medelålders, Tudor dynasti, kapell, handel, vattenkvarn, vattenhjul, båge, butiker, Gatehouse, inbyggd, Livsstil, renässansen, på 1500-talet, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Under vilket århundrade började den gamla London Bridge byggas?
 • Under vilket århundrade blev den gamla London Bridge färdigbyggd?
 • Hur bred var bron?
 • Över vilken flod byggdes London Bridge?
 • När revs den gamla London Bridge?
 • Hur många valv fanns under bron?
 • Vilken typ av "industrianläggning" byggdes på den gamla London Bridge?
 • Vilken byggnad låg i mitten av bron?
 • Vilken av dessa anläggningar fanns INTE på bron?
 • Hur många porthus fanns på bron i början av 1500-talet?
 • Vad fanns INTE på bron?
 • Är det sant att kapellet var åtkomlig från floden också?
 • Hur bred var vägen på bron?
 • Till vem tillägnades kapellet som byggdes på bron?
 • Är det sant att brovalven var oregelbundna?
 • Varför tog det lång tid att korsa bron?
 • Är det sant att det även fanns en klaffbro ovanför bron?
 • Hur lång var bron?
 • Hur många byggnader fanns på bron under Tudoreran?
 • I vilken riktning var bron orienterad?
 • Vilken av följande saker kunde man inte köpa på bron?
 • Vad använde verkstäderna för att marknadsföra sina produkter?
 • Vilken typ av kvarn fanns på bron?
 • Vilka kunde man med säkerhet INTE träffa på på bron under 1400-talet?
 • Vem kunde man med säkerhet INTE träffa på på bron under 1400-talet?
 • Vilken var den största faran som kunde hota bron?
 • Bron var "för de kloka att passera över, och för dårar att passera under." Vad hänvisar detta ordspråk till?
 • Hur många filer var vägen på bron indelad i?

Scener

Bebodd bro

Struktur

 • brovalv
 • pylon
 • fördämning (med isbrytarfunktion)
 • hus
 • affärer, verkstäder
 • salustånd
 • brons bredd 8 m
 • vägens bredd 4 m

Från Themsen

Promenad

Animation

Fågelperspektiv

 • norra (vänstra) stranden
 • södra (högra) stranden
 • brohuvud
 • Themsen
 • kapell - St Thomas Chapel Byggnaden var två våningar hög och var åtkomlig både från bron och från floden. År 1548 omvandlades det till ett boningshus och senare till ett lager.
 • porthus
 • klaffbro
 • White Tower - Genom att beordra byggandet av White Tower, lade Vilhelm Erövraren grunden till Towerns byggnadskomplex.

Vattenkvarn

Kapell

Porthus

Berättarröst

Byggandet av London Bridge började år 1176 under Henrik II:s regeringstid. Bron tog lång tid att bygga och kostnaderna var extremt höga. London Bridge stod färdig år
1209, under Johan av Englands regeringstid. Den färdigbyggda bron var ett unikt arkitektoniskt mästerverk på den tiden. Bron var tätt bebodd med över hundra hus och affärer och den utgjorde ett eget distrikt i det medeltida London.

Bron mätte cirka åtta meter i bredd och den var mellan 250–300 meter lång. I centrum fanns en två meter bred väg som kopplade samman Themsens två stränder. Brons pelare sammanfogades av spektakulära valv. Brofästena placerades inte på stranden, utan i flodbädden.

Porthusen byggdes på brohuvudena och på mitten av bron. Vid ändarna fanns klaffbroar av trä. Vid den södra delen av bron spetsades avrättade förrädares huvuden på pålar. Detta var en avskräckande syn. Under Tudoreran fanns nära 200 byggnader på bron. På grund av den ökade trafiken breddades vägen och delades upp i två körfält. Bron drabbades ofta av eldsvådor eftersom taken på husen byggdes av trä.

I slutet av 1700-talet blev det nödvändigt att ersätta den nästan 600 år gamla bron. Den nya järnkonstruktionen öppnades år 1831. Samma år revs den gamla bron. Ett fåtal av de gamla byggelementen finns idag utställda i Londons parker.

Relaterade objekt

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de dödligaste infektionssjukdomarna i mänsklighetens historia.

Klädsel (Västeuropa, 1200-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västeuropa, 1300-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västeuropa, 1400-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västeuropa, 900-1100-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västra Europa, 400–900-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given epok och region.

Leonardo da Vincis verkstad (Florens, 1500-talet)

Besök renässansens universalgenis verkstad i Florens och se hans viktigaste uppfinningar och konstverk.

Medeltida kärntorn

Kärntorn var typiska byggnader under medeltiden. De byggdes även fristående, utan slott.

Medeltida stad

Medeltida bostadshus byggdes i sten eller i tegel och hade flera våningar.

Towern

Denna medeltida borgs spännande historia sträcker sig över nästan tusen år.

Typer av broar

Broar kan delas in i balk-, båg-, häng-, konsol-, snedkabel-, valv- och fackverksbroar.

Venedig under medeltiden

Det medeltida Venedig hade den blomstrande sjöfartshandeln att tacka för sin rikedom.

Golden gate-bron (San Francisco, 1937)

Hängbron som sträcker sig över sundet mellan San Francisco Bay och Stilla havet öppnades 1937.

Gutenbergs tryckpress (Mainz, 1400-talet)

Enligt tidskriften Life var Gutenbergs innovation av den nya trycktekniken det andra årtusendets viktigaste händelse.

Kedjebron (Budapest)

Kedjebron, uppkallad efter István Széchényi, var den första permanenta bron över Donau mellan Pest och Buda.

Medeltida stad i Centraleuropa

Smala gator och färgglada hus gav staden Buda en speciell atmosfär.

Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Både Kung Darius och Xerxes lät bygga pontonbroar över Bosporen åt den persiska armén.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Cromwells Järnsidorna(1600-talet)

Järnsidorna var medlemmar av det kavalleri som bildades av Oliver Cromwell för att slåss för parlamentet under det engelska inbördeskriget.

Globe Theatre (London)

En av teaterdirektörerna på den runda utomhusteatern i renässansens London var William Shakespeare.

Medeltida smedja

Smedyrket, som var ett av de första yrkena i världen, fick en ännu viktigare roll under medeltiden.

Added to your cart.