Mänsklig migration genom historien

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Historia

Nyckelord

samhälle, kulturgeografi, befolkning, befolkningstillväxt, migrering, invandring, kivándorlás, utvandring, modern age, antiken, forntiden, Medelålders, renässansen, mankind, avveckling, Utbredning, upptäckt, frakt, Római Birodalom, Kolonisering, gyarmatok, slav, slaveri, människohandel, handel, Koloni, Andra världskriget, befolkningsutbyte, Jord, Earth globe, Land, länder, gränser, Israel, Palestina, Europa, Indien, Pakistan, USA, Afrika, Asien, Atlanti-óceán, Homo sapiens, afroamerikaner, migrerande, historia

Relaterade objekt

Scener

Homo sapiens utbredning

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Centralamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • Antarktis
 • mänsklighetens vagga - Enligt vetenskapen finns mänsklighetens vagga i Östafrika. Det är därifrån människans förfäder har spridit sig ut i världen.
 • 130 000–60 000 år sedan
 • 60 000–40 000 tusen år sedan
 • 40 000–20 000 tusen år sedan
 • 20 000–13 000 tusen år sedan

Moderna människor ingår i arten Homo sapiens. "Den visa människan" utvecklades i Östafrika men började sprida sig över hela världen för ungefär 130 000 år sedan. Först befolkades Asien och Australien, sedan Europa och Stillahavsområdet, och slutligen Amerika för ungefär 20 000–30 000 år sedan.

Folkvandringstiden (300–400-talet)

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Atlanten
 • Medelhavet
 • 256–260
 • 253–269
 • 259–261
 • 268–282
 • 275
 • 375
 • 390
 • 397
 • 400
 • 415
 • 429
 • 450
 • 455
 • 488

Enligt den mest allmänt accepterade teorin kan migrationen av stora människogrupper, som började under 300-talet, ha utlösts av överbefolkning eller klimatförändringar. Många vetenskapsmän betraktar Hunnernas frammarsch som den huvudsakliga drivkraften bakom dominoeffekten.

Den komplexa serien av händelser som involverade så många människor ledde till Västromerska rikets fall och grundandet av barbariska kungadömen.

Upptäcktsresornas epok (1400–1700-talet)

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Centralamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • 1487–1488 - Bartolomeu Dias (portugisisk)
 • 1492–1493 - Christofer Columbus (italiensk)
 • 1497–1498 - Vasco da Gama (portugisisk)
 • 1501–1502 - Amerigo Vespucci (italiensk)
 • 1519–1522 - Fernão de Magalhães - Fernando Magellan (portugisisk)
 • 1534 - Jacques Cartier (fransk)
 • 1578–1580 - Francis Drake (engelsk)
 • 1596–1597 - Willem Barents (holländsk)
 • 1610–1611 - Henry Hudson (engelsk)
 • 1642–1643 - Abel Janszoon Tasman (holländsk)
 • 1644 - Abel Janszoon Tasman (holländsk)

Olika omständigheter ligger bakom händelserna som kallas de stora geografiska upptäckterna. Dessa inkluderar bristen på brukbar mark och mat på grund av överbefolkning, längtan efter guld, sökandet efter fjärrhandel i hopp om stora avkastningar, avsikten att erövra och människans nyfikna och äventyrliga natur.
Portugiserna och spanjorerna var ansvariga för den första vågen av erövringar, medan den andra vågen dominerades av engelsmännen, fransmännen och holländarna. De erövrade områdena blev kolonier som var politiskt och ekonomiskt beroende av moderländerna.

Slavhandeln

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Centralamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • ~ 12 500 000 personer

Slavhandeln från Afrika, i huvudsak till Amerika, var den största tvångsmigrationen av människor över det längsta avståndet i historien.

Slavhandlare transporterade omkring 15 miljoner afrikanska människor till andra kontinenter, mestadels till amerikanska plantager och gruvor. Under de våldsamma tillfångatagningarna dog minst dubbelt så många som antalet människor som till slut tvångsförflyttades.

Kolonialimperier (tidig 1900-tal)

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Australien
 • Nordamerika
 • Centralamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen

En av konsekvenserna av de stora geografiska upptäckterna var bildandet av kolonier. Majoriteten av amerikanska kolonier erhöll självständighet från de europeiska moderländerna under första halvan av 1800-talet.
Den koloniala världskartan fortsatte dock skrivas om i början av 1900-talet. Perioden som varade från omkring 1870 till utbrottet av första världskriget, det vill säga nästan ett halvt sekel, kallas imperialismens tidsålder.
Vid denna tid i historien började en ny kapplöpning mellan stormakterna rörande omfördelningen av världen. Kampen om kolonierna drabbade främst den afrikanska kontinenten.

Emigrationen över Atlanten (1800–1900-talet) och Den stora migrationen (1910–1970)

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Nordamerika
 • Centralamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten

Enorma mängder med människor korsade Atlanten på väg till Amerika mellan 1800-talets andra hälft och början av 1900-talet. Omkring 40–45 miljoner människor emigrerade av ekonomiska och politiska skäl. De flesta av dessa hoppades på ett bättre liv för dem själva och deras familjer i det "förlovade landet". Detta fenomen drabbade alla europeiska länder men en tredjedel av utvandrarna härstammade från Storbritannien. Den huvudsakliga destinationen var USA där ungefär 33 miljoner utvandrare bosatte sig mellan 1820 och 1924.

Ett av huvudmålen för den afrikanska slavhandeln som startade på 1500-talet var de brittiska kolonierna i Nordamerika. De flesta av de ättlingarna till slavarna som hade fraktats till Amerika levde i USA:s sydstater.
I början på 1900-talet flyttade en del av den afrikansk-amerikanska befolkningen från sydstaterna till de stora städerna på västkusten, östkusten och Great Lakes-regionen i hopp om ett bättre liv.

Folkvandringen efter andra världskriget

 • Västtyskland
 • Östtyskland
 • Österrike
 • Polen
 • Tjeckoslovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Sovjetunionen
 • Ungern
 • Bosnien
 • Italien
 • Bulgarien
 • Turkiet

Andra världskriget fick ett antal betydelsefulla konsekvenser. En av dem var folkvandringar på flera ställen på jorden.

Det viktigaste skälet till europeisk folkvandring var förändringen av den eurasiska kartan. Den största folkvandringen skedde i de tyska samfunden. Bakom raden av händelser som påverkade ungefär 12 miljoner människor låg de segrande antifascistiska makternas beslut att alla tyskar som levde i andra europeiska länder skulle återvända till Tyskland, som låg under de allierades kontroll.

Indien, det brittiska rikets kronjuvel, erhöll självständighet från Storbritannien 1947. Indiernas glädje över att ha vunnit självständighet fördunklades dock snart då de redan befintliga religiösa konflikterna mellan den hinduiska och muslimska befolkningen eskalerade. Konflikterna ledde till krig och migration för miljontals människor i Indien och Pakistan.

Dagens Israel bildades 1948. Alltsedan skapandet av Israel har området utmärkts av politiska och religiösa konflikter. Storskaliga folkvandringar skedde mellan Israel och de omgivande arabländerna vid flera tillfällen. Då judarna invandrade till Israel blev den palestinska befolkningen tvungen att fly till grannländerna. Omkring 5 miljoner palestinska flyktingar fanns registrerade 2010 medan 3 miljoner judar flyttade till Israel mellan 1948 och 2010.

Den nuvarande flyktingkrisen

 • Afrika
 • Europa
 • Asien
 • Medelhavet

Den nuvarande flyktingkrisen är en av dagens största humanitära problem. Mängder av människor flyr från politisk och religiös förföljelse, beväpnade konflikter och outhärdliga ekonomiska villkor och försöker nå den Europeiska Unionens territorium. Människorna som nu befinner sig på flykt härstammar huvudsakligen från Mellanöstern, Nord- och Östafrika och Centralasien. För att nå sin destination reser de över Medelhavet och genom Balkan.

68,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2017 enligt UNHCR. Av dessa är de flesta, ca 40 miljoner, internflyktingar medan majoriteten av de som flytt över gränser befinner sig i sina grannländer.

Relaterade objekt

Europeisk kolonisering av Amerika (fram till 1763)

Flera europeiska länder tävlade om att erövra den nya världen, vilket gjorde Amerika till en kontinent med stor mångfald.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Kolonisering och avkolonisering

Kolonialmakternas färger utplånades från kartan av de nationer som kämpat för att återfå sin självständighet.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Utbredningen av Homo sapiens på jorden

Den så kallade "förnuftiga människan" har sin vagga i Afrika och spred sig därifrån till andra kontinenter.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Bisonoxe

Bisonoxen är det största landlevande däggdjuret i Nordamerika.

Europas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Jamestown (1600-talet)

Jamestown, som grundades 1607, var den första permanenta engelska bosättningen på Nordamerikas östra kust.

Politiska och ekonomiska unioner

Flera politiska och ekonomiska unioner har bildats mellan olika länder under de senaste decennierna.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Slaget vid Katalauniska fälten (451)

Den romerska armén, ledd av Flavius Aëtius, stoppade den hunniska invastionen, ledd av kung Attila.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Sydstatsplantage med slavar (USA, 1800-talet)

Innan det amerikanska inbördeskriget bröt ut, var det vanligt att använda slavar på plantagerna i sydstaterna.

Conquistador (1500-talet)

De spanska erövrarna hade sin rustning och sina vapen att tacka för sin framgång.

Frihetsgudinnan (New York)

Statyn var en gåva till USA från Frankrike med anledning av hundraårsjubileet för USA:s självständighet.

Germansk krigare (300-talet)

Fruktade germanska krigare som härjade från norra Europa mot söder hotade även det romerska riket.

Polynesisk katamaran

Polynesier reste långa avstånd med sina specialdesignade båtar.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Added to your cart.