Människans tänder

Människans tänder

Människan har fyra typer av tänder: framtänder, hörntänder samt främre och bakre kindtänder.

Biologi

Nyckelord

tänder, tand, dentition, permanent tand, lövfällande tand, framtand, Hörntand, Bakre kindtand, Främre kindtand, krona, tandhåla, tandhals, tandemalj, tandben, tandkött, tandrot, cementlager, diphylodont dentition, tandtyp, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Tänder

 • bakre kiindtänder - De sitter längst bak i munnen. En vuxen person har 4–6 stycken i vardera käken.
 • främre kindtänder - De används för att skära och krossa födan. Människan har fyra i varje käke, åtta totalt.
 • hörntänder - Människans hörntänder är relativt små medan de på andra rovdjur vanligen är mycket stora. Det finns två hörntänder i vardera käken så fyra totalt.
 • framtänder - De sitter längst fram i munnen och används för att bita av maten. Människan har fyra stycken i överkäken och fyra i underkäken.

Mänskliga tänder har olika former och funktioner. De fyra nedre och de fyra övre framtänderna används för att bita av och dela maten i tuggbara bitar, så de har en bladliknande form. De nedre framtänderna är relativt långa och smala, medan de övre är bredare.

Det finns två nedre och två övre hörntänder, de sitter bredvid framtänderna. Dessa tänder är konformiga och spetsiga. Hörntänderna tjänar till att gripa fast och riva sönder maten.

De fyra paren främre kindtänder, som kommer efter hörntänderna, har en bred tuggyta. Dessa tänders funktion är att skära och krossa maten till mindre bitar innan den överförs till de bakre kindtänderna.

De senare, som maler eller finfördelar maten, sitter längst in i munhålan. De har en ännu större tuggyta än de främre kindtänderna. Människan har totalt 8-12 bakre kindtänder. De som sitter allra längst in kallas visdomständer och brukar växa fram ur käkbenet när vi är mellan 17 och 25 år gamla, men hos vissa människor kommer ingen eller bara några av dem fram.

Längdsnitt

 • krona - Den del av tanden som inte är inbäddad i tandköttet.
 • tandhals - Den del av tanden som finns mellan kronan och roten.
 • tandrot - Den del av tanden som sitter inbäddad i tandköttet.
 • tandemalj - Ett vitt halvgenomskinligt material som täcker tandens krona. Emaljen innehåller inga blodkärl eller nerver. Den tar upp mineraler från födan och är kroppens hårdaste ämne.
 • tandben - En porös benliknande vävnad, den största delen av tanden består av detta material.
 • tandcement - Ett tunt lager benliknande vävnad som täcker roten.
 • tandhåla - Den består av levande bindväv och odontoblast och innehåller blodkärl och nerver. Tandvärk uppstår när nerverna här inne irriteras. Om pulpan i rotkanalen är inflammerad kan man få göra en rotfyllning.
 • tandkött - En slemhinna som täcker gombenen som tänderna är fixerade i.
 • käke

Tänderna sitter i beniga hålrum, alveoler, i käkbenen. Tänderna består av tre huvuddelar.

Roten ankrar tanden i alveolen, varje tand har en eller flera rötter. Den synliga delen av tanden kallas kronan och delen mellan kronan och roten kallas tandhalsen.

Roten är täckt av rotcement medan kronan är täckt av emalj, det hårdaste ämnet i människokroppen. Emaljen är nästan helt uppbyggd av mineralet hydroxylapatit som avlagras på ett underlag av emaljmatrixproteiner. Emaljen är spröd, så om ett hålrum bildas under den går den lätt sönder.

Dentin är en porös benliknande vävnad, inte lika hård som emalj men mer flexibel. Den har ett högt organiskt innehåll, därför är den mer mottaglig för sönderfall än tandcementen. Pulpan, tandens mjuka kärna, finns innanför dentinlagret i kronan och i rotkanalen. Pulpan består av levande bindväv och odontoblast och innehåller blodkärl och nerver. Odontoblastcellerna producerar dentin.

Dra tanden till rätt plats!

Munhåla

 • tänder - Under barndomen får vi totalt 20 mjölktänder. När vi är fullvuxna består den permanenta tanduppsättningen av mellan 28 och 32 tänder.
 • tunga - Ett muskelorgan som har en karakteristisk form. Den spelar en viktig roll när vi tuggar då den formar bolus, men den är också en mycket viktig del av talapparaten och när vi formar vissa ansiktsuttryck.
 • tandkött - En slemhinna som täcker gombenen som tänderna är fixerade i.
 • hårda gommen - En benig platta som täcks av en slemhinna, den sitter i den främre delen av munnen.
 • gomsegel (mjuka gommen) - Den mjuka vävnad som sitter längst bak i den övre delen av munhålan. Den separerar munhålan från näshålan.
 • gomspene - En konformad utväxt, täckt av en slemhinna, som hänger ner längst bak i gomseglet. Dess primära funktion är att förhindra att föda tränger in i näshålan.
 • munhålans förgård (vestibulum oris) - Den del av munhålan som finns mellan tänderna och läpparna/ kinderna.

Näringsinnehållet i fast föda är inte så lättillgängligt, därför måste maten krossas mekaniskt innan den kemiska nedbrytningen kan påbörjas. Det här jobbet utförs av våra tänder.

Tungan spelar också en viktig roll i tuggprocessen, när den rör sig i munhålan pressar den maten mot tändernas tuggyta. Tuggning är nära besläktad med att svälja. Nästan alla komponenter som finns i munhålan är inblandade i dessa två processer.

Relaterade objekt

Däggdjurens tänder

Olika däggdjursarters tanduppsättning återspeglar djurens matvanor.

Tandborstning

Noggrann tandborstning är en viktig del av munhygienen.

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Bindväv

Bindväv kan vara lucker eller tät. Andra typer av vävnader är fettvävnader, ben- och broskvävnader och blod.

Körtlarna i tolvfingertarmen

Bukspottkörteln och levern tömmer magsafter ut i tolvfingertarmen.

Munhåla, svalg och matstrupe

Den övre mag-tarmkanalen består av munhålan, svalget och matstrupen.

Skallen och ryggraden

Hjärnan och ryggmärgen, de två viktigaste delarna av det centrala nervsystemet, skyddas av skallens ben och av ryggkotorna.

Vilken typ av mat borde finnas på din tallrik?

I denna animation får du lära dig grunderna om hälsosam mat.

Människans skelett

Skelettet är kroppens inre stödstruktur.

Smilodon Sabeltandad katt

Stora, utdöda kattdjur som fick sitt namn efter formen på de stora hörntänderna.

Tjocktarmens anatomi

Tjocktarmen är den del av tarmkanalen där vatten, mineraler och vitaminer absorberas.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och absorptionen sker.

Added to your cart.