Majs

Majs

En av de viktigaste enhjärtbladiga grödorna.

Biologi

Nyckelord

majsväxt, Majskolv, caryopsis, foder, Nyttoväxter, domesticerade växter, tofs, staminate blomma, parallellnervigt blad, blomma, fibröst rotsystem, monokot, honblomställning, spadix, hjärtblad, skott, radikel, stärkelse, frövitan, växt, biologi

Relaterade objekt

Ätbara potatisväxter

Många av de viktigaste livsmedelsgrödorna vi konsumerar hör till potatisväxtfamiljen.

Banan

Bananen är en av de vanligaste frukterna i världen.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter utvecklas från blommans andra delar.

Pollen

Pollen är växternas ena befruktningsorgan, det befruktar växters ägg. Pollenkornen förekommer i en mängd olika former och storlekar, och är artspecifika.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Vass och kaveldun

Kosmopolitiska enhjärtbladiga växter som lever i vatten.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Nyttoväxters och nyttodjurs ursprungsplats

Våra nyttoväxter och nyttodjur härstammar från världens olika delar.

Added to your cart.