Machu Picchu (1400-talet)

Den gamla inkastaden i dagens Peru är ett av världens förnämsta världsarv.

Relaterat extramaterial

Slaget vid Mohács (29 augusti 1526)

Detta förödande nederlag i kampen mot det Osmanska riket markerade slutet på en epok i...

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål...

Vikingahövding (900-talet)

Vikingahövdingar valdes bland stammens medlemmar, efter blodsband eller hjältedåd.

Afrikansk by (Sudan)

Afrikanska byar anpassar sig efter de naturliga förutsättningarna och speglar kulturen i...

Borgunds stavkyrka (1200-talet)

Träkyrkan byggdes någon gång mellan 1100- och 1200-talet och är den bäst bevarade...

Medeltida fängelsehåla

En uppsjö av tortyrredskap användes i medeltida fängelsehålor.

Medeltida arabisk torped (Hassan al-Rammah, 1200-talet)

Den medeltida arabiska uppfinnaren, Hassan al-Rammah, konstruerade världens första...

Feodalismens födelse

En unik social och ekonomisk modell som kallas feodalism utvecklades i Västeuropa under medeltiden.

Added to your cart.