Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Relaterat extramaterial

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Does wind have energy?

This lesson presents the old and modern ways of utilising wind energy.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i...

Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Järnmetallurgi (grundskolenivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa...

Added to your cart.