Ljusets reflektion och brytning

Ljusets reflektion och brytning

En ljusstråle reflekteras eller bryts vid gränslinjen mellan två medier med olika brytningsindex.

Fysik

Nyckelord

Reflektion, Brytning, Snell-Descartes lag, normala, brytningsindex, gräns, infallsvinkel, ljusstråle, brytningsvinkeln, reflektionsvinkel, ljus, optiskt djup, foton, reflekterad, optik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Reflektion

 • luft
 • glas
 • infallande ljusstråle
 • bruten ljusstråle
 • normal
 • infallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Infallsvinkeln är lika med brytningsvinkeln (α = α´)
 • Infallsvinkeln, normalen och brytningsvinkeln är på samma plan.
 • luft
 • glas
 • infallande ljusstråle
 • bruten ljusstråle
 • normal
 • infallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Snells lag: (sinα / sinß) = n₂,₁
 • Infallsvinkeln, normalen och brytningsvinkeln är på samma plan.

Ljus reflekteras eller bryts delvis när det faller mot en gränsyta mellan luft och glas.
Vid en ljusreflektion är infallsvinkeln och reflektionsvinkeln lika.
Den infallande strålen liksom normalen och den reflekterade strålen är på samma plan.

Brytning

 • luft
 • glas
 • infallande ljusstråle
 • bruten ljusstråle
 • normal
 • infallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Infallsvinkeln är lika med brytningsvinkeln (α = α´)
 • Infallsvinkeln, normalen och brytningsvinkeln är på samma plan.
 • luft
 • glas
 • infallande ljusstråle
 • bruten ljusstråle
 • normal
 • infallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Snells lag: (sinα / sinß) = n₂,₁
 • Infallsvinkeln, normalen och brytningsvinkeln är på samma plan.

Enligt Snells lag är förhållandet mellan sinus för infallsvinkeln och brytningsvinkeln lika med brytningsindexet för det andra mediet i förhållande till det första, när ljuset bryts. Den infallande strålen liksom normalen och den reflekterade strålen är på samma plan.

Relaterade objekt

Synmekanismen

Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på

Det mänskliga ögat

Ögat är ett av våra viktigaste sinnesorgan. När det stimuleras av ljus, producerar ögats receptorer elektriska impulser.

Genomskinlighet

Denna animation förklarar genomskinlighet och opacitet, principen bakom röntgenfotografering samt materialens ljusabsorberande egenskaper.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Månens faser

Medan månen kretsar kring jorden, förändras ständigt vår vy av den solbelysta månhalvan.

Observatorium

Observatorier byggs ofta på hög höjd för att minimera effekterna av luftturbulensen.

Optiska instrument

En stor mängd olika optiska instrument är i bruk i dag, allt från mikroskop till teleskop.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Synkorrigering

Konkava och konvexa linser används för korrigering av närsynthet och långsynthet.

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Hur fungerar en plasma-tv?

Denna animation visar hur en plasma-tv fungerar.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Added to your cart.