Livet på bondgården (Ungern)

Livet på bondgården (Ungern)

I lantlivet ingår speciella jordbruksverksamheter.

Geografi

Nyckelord

gård, jordbruk, avveckling, spridda uppgörelse, stabil, exec, lagring, bostad, geografi

Relaterade objekt

Bondgård (Ungern, 1800-talet)

Små gårdar, vanligtvis nära städer på landsbygden, bebodda av bönder.

Jordbruk och byar

Strukturen och densiteten av gårdar och byar beror på regionens geografiska egenskaper.

Administrativ karta över Ungern

Denna animation visar Ungerns viktigaste regioner, län och städer.

Isolerad bosättning (skogsbruk)

Jordbrukare anpassar sina metoder till miljön.

Jordbruksmetoder

Jordbruksmetoderna började utvecklas tillsammans med den mänskliga civilisationen under medeltiden och modern tid.

Lantgårdshus i Centraleuropa (1800-talet)

Lantgårdshus i Centraleuropa under 1800-talet hade en karakteristisk in- och utsida.

Medeltida bondgård

Boningshusen vid medeltida bondgårdar var enkla envåningshus byggda av jord, lera och trä.

Nyttoväxters och nyttodjurs ursprungsplats

Våra nyttoväxter och nyttodjur härstammar från världens olika delar.

Hur fungerar en skördetröska?

Skördetröskor används för att skörda och tröska spannmål.

Added to your cart.