Leonardo da Vincis uppfinningar - Flygmaskin (1488–1489)

Leonardo da Vincis uppfinningar - Flygmaskin (1488–1489)

Syftet med denna utomordentligt komplicerade studie var att efterlikna flygningens olika faser hos fåglar.

Bildkonst

Nyckelord

flygplan, Leonardo da Vinci, uppfinning, luftfart, vinge, studie, planen

Relaterade objekt

Scener

Flygmaskin

Flygmaskin (1488–1489)

Efter iakttagelser och undersökningar som rörde flygning, bestämde Leonardo da Vinci sig för att konstruera en flygmaskin. Syftet med denna utomordentligt komplicerade studie var att kunna efterhärma fåglarnas olika faser under flygning.

Konstruktion

Relaterade objekt

Leonardo da Vinci - Stridsvagn

Stridsvagnens design hade alla de viktigaste militära kraven: tillförlitlighet, flyttbarhet och stor eldkraft.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Belägringsmaskiner

Leonardo var inte bara en stor konstnär, utan också en skicklig militäringenjör.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Flaxande vingar (1487–1489)

Leonardo da Vinci baserade utformningen av sin uppfinning på flaxande vingar på fågelvingar och en felaktig hypotes.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Krigsmaskiner

Leonardo da Vinci hade även ett brett skissutbud av artillerivapen.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Luftskruv (runt 1489)

Universalgeniet tänkte att om en skruvliknande struktur kan rotera tillräckligt snabbt, kommer den att spinna i luften och flyga.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Mekanisk vinge (1493–1495)

Den mekaniska vingen är ett av mästerverken bland Leonardo da Vincis skisser med anknytning till flygning.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Svängbro (1487-1489)

Leonardo da Vincis kreativa arv omfattar också flera projekt med anknytning till broar. Denna ovanliga svängbro tillät för vattentrafiken att fungera ostört.

Luftfartens historia

Animationen ger en sammanfattning av luftfartens historia från medeltiden fram till idag.

Medeltida arabisk flygmaskin (Abbas Ibn Firnas, 800-talet)

En medeltida flygmaskin som konstruerades av Abbas Ibn Firnas.

Otto Lilienthals glidflygplan

Den tyske ingenjören, Otto Lilienthal var den första personen som lyckades flyga med ett glidflygplan som han själv hade byggt.

Daidalos och Ikaros

En klassisk grekisk myt som berättar om Daidalos och hans son Ikaros flykt från Kreta.

Added to your cart.