Legendariska medeltida riken

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Historia

Nyckelord

Bysans, arabiska, frankisk, Mongoliska, TYSK-ROMERSKA RIKET, fotpall, Justinianus, Chalemagne, Al-Mansur, constantinople, Bagdad, Kufa, Aachen, Karakorum, Regensburg, Frankfurt am Main, Prag, imperium, Jord, erövring, kalif, monark, huvudstad, fighter, Karta, blinda karta, karta kunskap, Earth globe, länder, Ram, Medelålders

Relaterade objekt

Scener

Medeltida riken

Ur politisk synvinkel är ett imperium en stat med stor territoriell utsträckning som omfattar flera etniska grupper och länder under en härskare. Vanligtvis är imperier kulturellt och etniskt varierande.

De mest legendariska imperierna i historien skapades genom erövringar (det vill säga genom militär styrka) eller ekonomisk och politisk tvång. Gemensamt för dessa riken var att alla styrdes av en stark centralmakt.

Bysantinska riket (500-talet)

 • Konstantinopel - Den grundades av den romerska kejsaren Konstantin (Konstantin den store) år 330 på den plats där den grekiska kolonin av Byzantium stod. Konstantinopel var huvudstad i det romerska, bysantinska och osmanska riket.
 • Aten
 • Tarentum
 • Tyros
 • Palmyra
 • Alexandria
 • Kurenai
 • Karthago
 • Nya Karthago
 • Rom
 • Mediolanum
 • Medelhavet
 • Svarta havet

Efter det västromerska rikets fall, fortsatte den östra delen av det tidigare uppdelade romerska riket att frodas. Det östromerska imperiet, även känt som det bysantinska riket, blev Roms efterträdare.

Det nådde sin största territoriella utbredning på 500-talet under regeringstiden av Justinianus I. Han ville återställa det romerska riket till sin forna storlek genom sina framgångsrika erövringar.

Det bysantinska riket förlorade gradvis sina provinser under medeltiden, och föll slutligen för det osmanska riket, efter Konstantinopels fall år 1453.

Arabriket (700-talet)

 • Kufa - Den grundades av kalif Umar I år 639. Kalif Ali flyttade sitt centrum hit från Medina.
 • Bagdad - Den grundades år 762 av Al-Mansur, härskare över Abbasidkalifatet. Den blev snart den nya huvudstaden samt det politiska, ekonomiska och kulturella centret.
 • Córdoba
 • Tunis
 • Alexandria
 • Mecka
 • Medina
 • Jerusalem
 • Damaskus
 • Atlanten
 • Medelhavet
 • Röda havet
 • Arabiska havet
 • Svarta havet
 • Kaspiska havet
 • Arabiska halvön

Arabiska stammar som förenas av profeten Muhammed, erövrade stora områden på 600-talet. Det arabiska imperiet nådde sin största territoriella utbredning under Umayyad-dynastin som varade från 661 fram till 750.

Umayyad-kalifatet blev så stor att dess gränser nådde långt utanför den arabiska halvön. Det sträckte sig från Indien till Iberiska halvön.

Rikets splittrades på 900-talet och nya, suveräna kalifat bildades.

Frankerriket (800-talet)

 • Aachen - Den var huvudstad i Frankerriket samt Karl den stores favoritstad. Ett stort antal tysk-romerska kejsare kröntes här senare under historien.
 • Rom
 • Poitiers
 • Ravenna
 • Atlanten
 • Medelhavet
 • Nordsjön

Frankerriket bildades i slutet av 400-talet, då Klodvig I förenade de frankiska stammarna. Han lyckades skapa ett relativt enhetligt imperium med sina erövringar.

Frankerrikets glansperiod inföll under den karolingiska dynastins regeringstid, och nådde sin största territoriella utbredning under Karl den stores välde. Han var frankernas kung och blev senare också krönt till romersk kejsare. Frankerriket var lika stort som det bysantinska riket.

Riket försvagades efter Karl den stores död, och i och med undertecknandet av Verdunfördraget år 843, delades Frankerriket upp i tre mindre riken.

Mongolväldet (1200-talet)

 • Karakorum - Ögödei, efterträdaren till Djingis khan, lät bygga ett palats här. Den var också huvudstad i Mongolväldet för en kort tid mellan 1235 och 1260.
 • Hanbalik (Peking)
 • Lhasa
 • Kabul
 • Bagdad
 • Tasjkent
 • Suzdal
 • Kiev
 • Medelhavet
 • Svarta havet
 • Kaspiska havet
 • Arabiska havet
 • Bengaliska viken
 • Östkinesiska havet
 • Sydkinesiska havet
 • Japanska havet

Mongolväldet etablerades i början av 1200-talet som ett resultat av Djingis khans erövringar.

Hans ättlingar härskade över nästan hela Asien och Östeuropa. Mongolväldet var det största sammanhängande väldet i världshistorien med en yta på 33 miljoner kvadratkilometer.

Före sin död delade Djingis khan upp sitt välde bland sina söner och under 1200-talets andra hälft sönderföll det i olika khanater.

Tysk-romerska riket (1400-talet)

 • Regensburg - Denna fria riksstad var en av de viktigaste bosättningarna i det tysk-romerska riket. Generalförsamlingen sammanträdde här från mitten av 1600-talet fram till början av 1800-talet.
 • Frankfurt am Main - Denna fria riksstad var en av de viktigaste bosättningarna i det tysk-romerska riket. Det var här tysk-romerska kejsare kröntes från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet.
 • Prag - Den var det tysk-romerska rikets huvudstad under Karl IV:s (1346-1378) regeringstid.
 • Lübeck
 • Konstanz
 • Florens
 • Wien
 • Nordsjön
 • Östersjön
 • Medelhavet

Det tysk-romerska riket uppstod ur askan av Frankerriket. Officiellt grundades det år 962 när Otto den store kröntes till kejsare. Det tysk-romerska riket var inget enhetligt imperium, utan snarare en lös konfederation av olika riken och stater.

Trots detta var det tysk-romerska riket, som styrde över Centraleuropa, det starkaste sekulära imperiet under den blomstrande medeltiden och var en formidabel motståndare till påvedömet.

Trots att riket redan hade splittrats i ca 300 stater, upplöstes det inte officiellt förrän 1806, då den tysk-romerske kejsaren Francis II, abdikerade.

Relaterade objekt

Arabisk kalif (600-talet)

Kalifer, som anses vara profeten Muhammeds efterträdare, var de viktigaste religiösa ledarna inom islam.

Arabisk krigare (500-talet)

En medeltida arabiska krigares viktigaste vapen var bågen och svärdet.

Karl den stores slott (Aachen, 1800-talet)

Karl den stores slott var inte bara centrum för hans rike utan också ett kulturcenter.

Mongol khan (200-talet)

Härskaren över det enorma Mongolväldet var khanen.

Mongol krigare (1200-talet)

Mongolväldets fruktade krigare bidrog till att göra imperiet till ett av de största i historien.

Alhambra under 1500-talet (Spanien)

Namnet på detta magnifika palatskomplex härstammar från arabiskan och betyder "den röda [borgen]".

Bysantisk kejsare (500-talet)

Det bysantiska riket, eller Östromerska riket, som var en direkt fortsättning på det romerska riket, styrdes av kejsaren.

Digerdöden (Europa, 1347–1353)

En pandemisk sjukdom orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Digerdöden var en av de dödligaste infektionssjukdomarna i mänsklighetens historia.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Kaba (Mekka)

Kaba, belägen mitt i Stora Moskén i Mekka, är islams heligaste plats.

Legendariska byggnader

Ett urval av legendariska byggnader från civilisationens historia.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mongolväldet

Den legendariska mongoliska härskaren Djingis Khan etablerade ett enormt imperium genom sina erövringar.

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Added to your cart.