Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

En serie organ som tillsammans bildar fortplantningsapparaten.

Biologi

Nyckelord

genital, reproduktion, könsorgan, honligt fortplantningsorgan, Menstruationscykel, sekundära könskarakteristika, ägglossning, menstruation, slida, livmoder, äggstock, äggledare, venusberg, klitoris, blygdläpparna, slidöppning, fördämning, livmoderslemhinna, livmodermun, livmoderhals, bröst, könshår, vulva, avkomma, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Inre könsorgan

 • livmoder - Fostret utvecklas i livmodern vars vägg till största delen består av glatt muskulatur. Sammandragningar i livmodern spelar en viktig roll vid barnafödsel. Livmodern är belagd med en slemhinna kallad livmoderslemhinnan och denna lossnar ungefär var fjärde vecka. Detta kallas menstruation.
 • slida - Under ägglossning frigörs det mogna ägget från äggstocken och kommer in i äggledaren där det kan befruktas.
 • äggstock - Äggceller utvecklas och mognar i äggstockarna. Ungefär var fjärde vecka lämnar ett moget ägg äggstocken vid ägglossning. När det kommer in i äggledaren kan befruktning ske.
 • äggstocksligament - Ett fibröst ligament som förbinder äggstocken med livmodern.
 • äggledare - Under ägglossning frigörs det mogna ägget från äggstocken och kommer in i äggledaren. Befruktning kan ske här.
 • urinblåsa
 • urinrör

Tvärsnitt

 • slida - Under ägglossning frigörs det mogna ägget från äggstocken och kommer in i äggledaren där det kan befruktas.
 • äggstock - Äggceller utvecklas och mognar i äggstockarna. Ungefär var fjärde vecka lämnar ett moget ägg äggstocken vid ägglossning. När det kommer in i äggledaren kan befruktning ske.
 • äggstocksligament - Ett fibröst ligament som förbinder äggstocken med livmodern.
 • äggledare - Under ägglossning frigörs det mogna ägget från äggstocken och kommer in i äggledaren. Befruktning kan ske här.
 • livmoderns glatta muskulatur - Dess vägg består till största delen av glatt muskulatur. Sammandragningar i livmodern spelar en viktig roll vid barnafödsel.
 • livmoderslemhinna - Livmodern är belagd med en slemhinna kallad livmoderslemhinnan vilken lossnar ungefär var fjärde vecka. Detta kallas menstruation.
 • livmoderhals - Den lägre smalare delen av livmodern.
 • livmodermun - Den är belägen mellan livmoderns hålrum och slidan. Pessaret är ett preventivmedel som fungerar som en livmoderhalsspärr då det förhindrar spermier från att nå äggledarna där de kan befrukta ägget.

Yttre könsorgan

 • venusberg
 • klitoris - Stimulans av den spelar en viktig roll för att nå orgasm.
 • yttre blygdläppar - Stimulans av klitoris spelar en viktig roll för kvinnans orgasm.
 • inre blygdläppar - Två hudflikar på insidan av slidöppningen.
 • urinrörsmynning
 • bäckenbotten - En muskulös del mellan könsorgan och anus.
 • slidöppning - Bartholins körtlar som producerar ett mjukgörande sekret finns belägna här.
 • analöppning

Könsorganens placering

 • livmoder

Menstruationscykel

 • ägglossning - Ägglossning sker ungefär var fjärde vecka. Under ägglossning frigörs det mogna ägget från äggstocken, kommer in i äggledaren och vidare till livmodern.
 • livmoderslemhinna - Den nybildade livmoderslemhinnan börjar att förtjockas direkt efter menstruation. Då är hinnan ca 0,5 mm tjock. Två veckor efter menstruation, vid ägglossning, når hinnan en tjocklek på 3–5 mm. Om ingen befruktning sker dör livmoderslemhinnan och kvinnan börjar menstruera igen.
 • menstruation - I början av menstruationscykeln lossnar livmoderslemhinnan med menstruationsblödningen. Menstruationen varar vanligtvis 4–6 dagar och kvinnan förlorar i genomsnitt 30–50 ml blod.

Sekundära könskaraktärer

 • struphuvud - Hos kvinnor är detta organ mindre än hos män, vilket gör att kvinnor normalt har ett höge röstläge än män.
 • axel
 • bröst - Framskjutande kroppsdelar på bröstkorgen som består av fettvävnad och mjölkkörtlar. Både män och kvinnor har bröst men männens är mindre. Kvinnobröstets huvudfunktion är att förse spädbarn med föda, därför gör hormoner att de växer sig större än männens.
 • höft - Kvinnor: höfterna är ofta bredare än axlarna. Män: axlarna är i allmänhet bredare än höfterna.
 • könshår - Kvinnor: nästan trekantig. Män: nästan rombformad och täcker en del av magen.
 • kroppshår

Berättarröst

Menstruationscykeln är en serie återkommande naturliga förändringar som sker i kvinnans kropp. Denna cykel börjar på den första blödningsdagen och varar i ungefär 28 dagar. Ägglossning sker i mitten av cykeln. Under ägglossning frigörs det mogna ägget från äggstocken, hamnar i äggledaren och förs vidare till livmodern. Vid befruktning fästs embryot vid livmoderslemhinnan, vilken har förtjockats under tiden.

Om befruktning inte sker dör livmoderslemhinnan och lossnar med menstruationsblödningen. Menstruationen varar vanligtvis 4–6 dagar och kvinnan förlorar i genomsnitt 30–50 ml blod.

Den nybildade livmoderslemhinnan börjar att förtjockas direkt efter menstruation. Då är hinnan ca 0,5 mm tjock. Två veckor efter menstruation, vid ägglossning, når hinnan en tjocklek på 3–5 mm.

Relaterade objekt

Könsceller

Zygoten är den första cellen som bildas när två könsceller förenas genom sexuell reproduktion.

Mannens fortplantningsorgan

Fortplantningsapparaten består av fortplantningsorgan.

Det endokrina systemet

Körtlar i det endokrina systemet utsöndrar hormoner till blodet.

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Sköldkörtel

En viktig hormonkörtel som producerar hormoner som påverkar ämnesomsättningen och kalciumbalansen i kroppen.

Stressaxeln

Stressaxeln eller HPA axeln (hypotalamus-hypofys-binjurebarksaxeln) är det endokrina systemets kontrollcentrum.

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Kvinnans reproduktionssystem (elementär)

En rad organ som tillsammans bildar reproduktionssystemet.

Added to your cart.