Kungsfiskare

Kungsfiskare

Kungsfiskarens karakteristiska färger hjälper den att fånga sitt byte.

Biologi

Nyckelord

kungsfiskare, fiskätande, Mozaik, flytta, djur, Ryggsträngsdjur, fågel, rovdjur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Fjädertyper

Animeringen visar strukturen på de vanligaste fjädertyperna och deras finstruktur.

Dront

Dronten är en utdöd fågelart som levde på ön Mauritius. Den har blivit en symbol för utrotade djurarter.

Gräsand

Genom att studera gräsanden kan vi lära oss om fåglarnas anatomi.

Kärrhök

Kärrhök är en rovfågel som finns utspridd över nästan hela världen.

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och fågeläggets anatomi.

Silvertärna

Silvertärnan är känd för sin långa flyttväg. Varje år flyger denna fågel från Arktis till Antarktis och tillbaka igen.

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Vass och kaveldun

Kosmopolitiska enhjärtbladiga växter som lever i vatten.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Added to your cart.