Kontinenter och oceaner

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Geografi

Nyckelord

kontinent, torra land, ocean, Jord, Afrika, Asien, Australien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis, STILLA HAVET, Atlanti-óceán, Indiska oceanen, Karta, världskarta, Earth globe, hav, Sea World, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Var ligger Europa?
 • Var ligger Afrika?
 • Var ligger Asien?
 • Var ligger Sydamerika?
 • Var ligger Nordamerika?
 • Var ligger Antarktis?
 • Var ligger Australien?
 • Var ligger Stilla havet?
 • Var ligger Indiska oceanen?
 • Var ligger Atlanten?
 • Var ligger Norra ishavet?
 • Var ligger Centralamerika?

Scener

Jorden

 • Afrika
 • Indiska oceanen
 • Atlanten
 • Antarktis
 • Stilla havet
 • Australien och Oceanien
 • Asien
 • Norra ishavet
 • Sydamerika
 • Nordamerika
 • Europa
 • Antarktiska oceanen
 • Jorden

Kontinent:
En stor, sammanhängande landmassa omgiven av oceaner. Kontinenter ska inte blandas ihop med världsdelar. De senare är mänskliga gränsdragningarna medan kontinenterna är geografiskt uppdelade.

Afrika:
Jordens näst största kontinent med en area på 30,3 miljoner km². Den gränsar till Gibraltar sund och Medelhavet i norr, Adenviken, Indiska oceanen, Suezkanalen och Röda havet i öster, och Atlanten i väster.

Antarktis:
Den femte största kontinenten på jorden med en area på 13,2 miljoner km². Den är omgiven av Antarktiska oceanen.

Australien och Oceanien:
Area: 8,8 miljoner km². Till kontinenten hör Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea och Stillahavsöarna. Kontinenten gränsar till Indiska oceanen i väster och till Stilla havet i alla andra riktningar.

Asien:
I Sverige räknar vi Asien som en världsdel och Eurasien som en kontinent. Världsdelar är historiskt, kulturellt, politiskt och fysiskt avgränsade av människan medan en kontinent är en geografiskt sammanhängande landmassa. Det finns alltså sju världsdelar men bara sex kontinenter enligt den svenska modellen. Asien är jordens största världsdel, med en area på 44,4 miljoner km². Asien omfattar 8,7 % av jordens totala yta, och 30 % av dess landområde. Asien tillsammans med Europa utgör kontinenten Eurasien av vilken Asien upptar 4/5 av landmassan. Världsdelen sträcker sig ungefär 11 000 km i riktning nord-syd, och 9 000 km i riktning öst-väst.
Asien gränsar till Norra ishavet i norr, Stilla havet och dess bihav i öster, Australien och Oceanien i sydöst, Indiska oceanen i söder, Röda havet, Suezkanalen och Medelhavet i sydväst, Svarta havet, norra Kaukasus, Kaspiska havet, Uralfloden och Uralbergen i väster.
Ofta betraktas Georgien, Azerbajdzjan och Armenien som delar av Europa, liksom Turkiet då deras nordvästra del (bortom sunden) geografiskt tillhör Europa.

Sydamerika:
Sydamerikas area är 17,84 miljoner km². Den gränsar till Karibiska havet i norr, Atlanten i öster, Stilla havet i väster och Tehuantepecnäset i nordväst.

Nordamerika:
Det är den tredje största kontinenten, med en area på 24,5 miljoner km². Den gränsar till Norra ishavet i norr, Atlanten och Karibiska havet i öster och Stilla havet i väster.

Europa:
Jordens näst minsta världsdel med en area på 10,4 miljoner km². Europa tillsammans med Asien utgör kontinenten Eurasien av vilken Europa utgör 1/5 av landmassan. Den gränsar till Norra ishavet i norr, Uralbergen, Uralfloden och Kaspiska havet i öster, Kaukasus och Svarta havet i sydväst, Medelhavet i söder och Atlanten i väst. De geografiska gränserna mellan Asien och Europa är Uralbergen, Ural floden, floden Volga, norra Kaukasus (dalen av floderna Terek och Kuban), Bosporen och Dardanellerna. Ofta betraktas Georgien, Azerbajdzjan och Armenien som delar av Europa, liksom Turkiet då deras nordvästra delar (bortom sunden) geografiskt tillhör Europa. (Grönland som tillhör kontinenten Nordamerika, hör till världsdelen Europa då ön är en del av kungariket Danmark).

Ocean/Världshav:
Ett stort, djupt havsområde (Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen, Antarktiska oceanen och Norra ishavet).

Atlanten:
Den täcker 20 % av jordens yta och är cirka 85,1 miljoner km² stor. Den gränsar till Ishavet i norr, Europa och Afrika i öster och Amerika i väster.

Stilla havet:
Det är världens största världshav och täcker 35 % av jordens yta (större än den totala landarealen). Stilla havet är 168,8 miljoner km² stort. Det gränsar till Norra ishavet i norr, Amerika i öster, Antarktiska oceanen i söder, och Asien och Australien i väster.

Antarktiska oceanen:
Ett samlingsnamn för allt hav som omger Antarktis. Den sträcker sig till sextionde breddgraden (60° S) och täcker en yta på 22 miljoner km².

Indiska oceanen:
Den är 70,5 miljoner km² stor (2,5 gånger så stor som Afrika). Den gränsar till Asien i norr, Sundaöarna och Australien i öster, Afrika i väster och Antarktiska oceanen i söder.

Norra ishavet:
Även kallat Arktiska havet eller Arktiska oceanen. Norra ishavet är världens minsta världshav, med en area på 15,5 miljoner km². Det är nästan helt omslutet av kontinenter (Eurasien och Nordamerika) och öar. Det är förbundet med Stilla havet genom Berings sund, och med Atlanten genom Grönlandshavet.

Kontinenter

 • Jorden
 • Afrika
 • Gibraltar sund
 • Medelhavet
 • Adenviken
 • Indiska oceanen
 • Suezkanalen
 • Röda havet
 • Atlanten
 • Antarktis
 • Stilla havet
 • Australien och Oceanien
 • Australien
 • Nya Zeeland
 • Papua Nya Guinea
 • Stillahavsöarna
 • Asien
 • Norra ishavet
 • Svarta havet
 • Kaukasien
 • Kaspiska havet
 • Uralfloden
 • Uralbergen
 • Azerbajdzjan
 • Georgien
 • Armenien
 • Turkiet
 • Sydamerika
 • Karibiska havet
 • Nordamerika
 • Europa
 • Bosporen-Dardanellerna
 • Grönland
 • Mexikanska golfen
 • Panamanäset
 • Antarktiska oceanen

Kontinent:
En stor, sammanhängande landmassa omgiven av oceaner. Kontinenter ska inte blandas ihop med världsdelar. De senare är mänskliga gränsdragningar medan kontinenterna är geografiskt uppdelade.

Afrika:
Jordens näst största kontinent med en area på 30,3 miljoner km². Den gränsar till Gibraltar sund och Medelhavet i norr, Adenviken, Indiska oceanen, Suezkanalen och Röda havet i öster, och Atlanten i väster.

Antarktis:
Den femte största kontinenten på jorden med en area på 13,2 miljoner km². Den är omgiven av Antarktiska oceanen.

Australien och Oceanien:
Area: 8,8 miljoner km². Till kontinenten hör Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea och Stillahavsöarna. Kontinenten gränsar till Indiska oceanen i väster och till Stilla havet i alla andra riktningar.

Asien:
I Sverige räknar vi Asien som en världsdel och Eurasien som en kontinent. Världsdelar är historiskt, kulturellt, politiskt och fysiskt avgränsade av människan medan en kontinent är en geografiskt sammanhängande landmassa. Det finns alltså sju världsdelar men bara sex kontinenter enligt den svenska modellen. Asien är jordens största världsdel, med en area på 44,4 miljoner km². Asien omfattar 8,7 % av jordens totala yta, och 30 % av dess landområde. Asien tillsammans med Europa utgör kontinenten Eurasien av vilken Asien upptar 4/5 av landmassan. Världsdelen sträcker sig ungefär 11 000 km i riktning nord-syd, och 9 000 km i riktning öst-väst.
Asien gränsar till Norra ishavet i norr, Stilla havet och dess bihav i öster, Australien och Oceanien i sydöst, Indiska oceanen i söder, Röda havet, Suezkanalen och Medelhavet i sydväst, Svarta havet, norra Kaukasus, Kaspiska havet, Uralfloden och Uralbergen i väster.
Ofta betraktas Georgien, Azerbajdzjan och Armenien som delar av Europa, liksom Turkiet då deras nordvästra del (bortom sunden) geografiskt tillhör Europa.

Sydamerika:
Sydamerikas area är 17,84 miljoner km². Den gränsar till Karibiska havet i norr, Atlanten i öster, Stilla havet i väster och Tehuantepecnäset i nordväst.

Nordamerika:
Det är den tredje största kontinenten, med en area på 24,5 miljoner km². Den gränsar till Norra ishavet i norr, Atlanten och Karibiska havet i öster och Stilla havet i väster.

Europa:
Jordens näst minsta världsdel med en area på 10,4 miljoner km². Europa tillsammans med Asien utgör kontinenten Eurasien av vilken Europa utgör 1/5 av landmassan. Den gränsar till Norra ishavet i norr, Uralbergen, Uralfloden och Kaspiska havet i öster, Kaukasus och Svarta havet i sydväst, Medelhavet i söder och Atlanten i väst. De geografiska gränserna mellan Asien och Europa är Uralbergen, Ural floden, floden Volga, norra Kaukasus (dalen av floderna Terek och Kuban), Bosporen och Dardanellerna. Ofta betraktas Georgien, Azerbajdzjan och Armenien som delar av Europa, liksom Turkiet då deras nordvästra delar (bortom sunden) geografiskt tillhör Europa. (Grönland som tillhör kontinenten Nordamerika, hör till världsdelen Europa då ön är en del av kungariket Danmark).

Oceaner

 • Jorden
 • Atlanten
 • Europa
 • Afrika
 • Sydamerika
 • Nordamerika
 • Stilla havet
 • Antarktis
 • Asien
 • Australien
 • Indiska oceanen
 • Sundaöarna
 • Tasmanien
 • Norra ishavet
 • Berings sund
 • Grönlandshavet
 • Antarktiska oceanen

Ocean/Världshav:
Ett stort, djupt havsområde (Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen, Antarktiska oceanen och Norra ishavet).

Atlanten:
Den täcker 20 % av jordens yta och är cirka 85,1 miljoner km² stor. Den gränsar till Ishavet i norr, Europa och Afrika i öster och Amerika i väster.

Stilla havet:
Det är världens största världshav och täcker 35 % av jordens yta (större än den totala landarealen). Stilla havet är 168,8 miljoner km² stort. Det gränsar till Norra ishavet i norr, Amerika i öster, Antarktiska oceanen i söder, och Asien och Australien i väster.

Antarktiska oceanen:
Ett samlingsnamn för allt hav som omger Antarktis. Den sträcker sig till sextionde breddgraden (60° S) och täcker en yta på 22 miljoner km².

Indiska oceanen:
Den är 70,5 miljoner km² stor (2,5 gånger så stor som Afrika). Den gränsar till Asien i norr, Sundaöarna och Australien i öster, Afrika i väster och Antarktiska oceanen i söder.

Norra ishavet:
Även kallat Arktiska havet eller Arktiska oceanen. Norra ishavet är världens minsta världshav, med en area på 15,5 miljoner km². Det är nästan helt omslutet av kontinenter (Eurasien och Nordamerika) och öar. Det är förbundet med Stilla havet genom Berings sund, och med Atlanten genom Grönlandshavet.

Relaterade objekt

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Afrikas länder

Lär dig mer om de afrikanska ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Asiens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Europas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Intressanta fakta - Fysisk geografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom fysisk geografi.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Jordklot

Jordklotet i olika tredimensionella vyer.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Utbredningen av Homo sapiens på jorden

Den så kallade "förnuftiga människan" har sin vagga i Afrika och spred sig därifrån till andra kontinenter.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Suezkanalen

Suezkanalen är en konstgjord vattenväg som förbinder Röda havet med Medelhavet.

Added to your cart.