Könsceller

Könsceller

Zygoten är den första cellen som bildas när två könsceller förenas genom sexuell reproduktion.

Biologi

Nyckelord

spermie, ägg, könscell, sperma, sexuell reproduktion, reproduktion, befruktning, zygot, avkomma, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

En serie organ som tillsammans bildar fortplantningsapparaten.

Kvinnans reproduktionssystem (elementär)

En rad organ som tillsammans bildar reproduktionssystemet.

Människokroppen (kvinna)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Mannens fortplantningsorgan

Fortplantningsapparaten består av fortplantningsorgan.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Det endokrina systemet

Körtlar i det endokrina systemet utsöndrar hormoner till blodet.

Added to your cart.