Koltrast

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och fågeläggets anatomi.

Biologi

Nyckelord

blackbird, boet, ägg, insessores, sångfågel, Könsdimorfism, kvinna, male, groddskiva, is sladd, kalkhaltigt skal, äggvita, äggula, djur, Ryggsträngsdjur, fågel, allätare, biologi

Relaterade objekt

Scener

Bo

 • bo - Boet är byggt av gräs och lera.
 • ägg - Honan lägger 4–5 grönaktiga ägg som kläcks efter två veckor.

Ägg

 • luftkammare - Ett luftutrymme bildas när luft hamnar mellan skalhinnans två skikt.
 • protein
 • groddskiva - Den är det utvecklande embryot.
 • äggula - Det mesta av dess massa består av näringsämnen som embryot behöver.
 • chalazae - Den består av proteinfibrer som håller gulan på plats.
 • skalhinna - Den består av två skikt som sitter ihop, förutom vid den trubbiga änden av ägget, där de bildar en luftcell.
 • skal

Koltrast

Ben

 • luftsäckar - De minskar benens vikt och underlättar därmed flygningen.

Animation

 • luftkammare - Ett luftutrymme bildas när luft hamnar mellan skalhinnans två skikt.
 • protein
 • groddskiva - Den är det utvecklande embryot.
 • äggula - Det mesta av dess massa består av näringsämnen som embryot behöver.
 • chalazae - Den består av proteinfibrer som håller gulan på plats.
 • skalhinna - Den består av två skikt som sitter ihop, förutom vid den trubbiga änden av ägget, där de bildar en luftcell.
 • skal

Berättarröst

Koltrasten är en sångfågel, som är utbredd i Europa, Nordamerika och stora delar av Asien och den har också etablerat sig i Australien. Den lever vanligtvis i skogen, men förekommer även i städer. Koltrasten livnär sig främst på insekter, daggmaskar och frukter. Könsdimorfism är kännetecknande för dessa fåglar; hanarna är svarta medan honorna är brunaktiga.

Honorna lägger vanligen fyra grönaktiga ägg. Ruvningen tar runt 14 dagar.

Embryot utvecklas inuti ägget. Äggulan fungerar som en näringsreserv för embryot. Efter befruktningen börjar groddskivan synas på äggulan. Denna groddskiva är det utvecklande embryot. Äggulan omges av äggvitan som består av proteinmolekyler och vatten. Äggvitan skyddar och ger näring åt embryot. Chalazae är en del av äggvitan; det håller äggulan på plats i mitten av ägget. Skalhinnan är det inre skiktet av äggskalet. Den består av två skikt som sitter ihop, förutom vid den trubbiga änden av ägget, där de bildar en luftcell.

Relaterade objekt

Fjädertyper

Animeringen visar strukturen på de vanligaste fjädertyperna och deras finstruktur.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Gräsand

Genom att studera gräsanden kan vi lära oss om fåglarnas anatomi.

Kärrhök

Kärrhök är en rovfågel som finns utspridd över nästan hela världen.

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Kungsfiskare

Kungsfiskarens karakteristiska färger hjälper den att fånga sitt byte.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Added to your cart.