Kolsyra (H₂CO₃)

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Kemi

Nyckelord

kolsyra, sodavatten, svag syra, diprotic syra, koldioxid, vatten, karbonater, vätekarbonater, kolsyrad, mineralvatten, labil, sur, bubbla, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Karbonatjon (CO₃²⁻)

En sammansatt jon som framställs från kolsyra genom att protoner frigörs.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Salpetersyra (HNO₃)

En av oxosyror i kväve. En färglös förening med stickande lukt, ett starkt oxidationsmedel.

Salpetersyrlighet (HNO₂)

En av oxosyrorna i kväve. En färglös, måttligt stark syra med en stickande lukt, som bara existerar i vattenlösning.

Added to your cart.