Klorofyll

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Biologi

Nyckelord

Klorofyll, Grönt pigment, klorofyll a, klorofyll b, fotosyntes, porfyrinring, pigment, kloroplast, pyrrolring, magnesiumjon, biologi, biokemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Klorofyll A

Klorofyll a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Information

Molmassa: 893,50 g/mol

Smältpunkt: 153,2 °C

Densitet: 1,079 g/cm³

Egenskaper

Klorofyll är det gröna pigmentet i växter och det spelar en avgörande roll i fotosyntesen. I klorofyllmolekylen bildar fyra pyrrolringar en porfyrinring som omsluter en magnesiumjon. Det finns flera typer av klorofyll varav de vanligaste varianterna är klorofyll a och b. Gröna växter innehåller en större mängd klorofyll a och en mindre mängd klorofyll b. Skillnaden på strukturen hos de två molekylerna är den funktionella gruppen som binder till kolatomen i en av pyrrolringarna: i klorofyll a är den en metylgrupp, medan den i klorofyll b är en karbonylgrupp. Klorofyll är löslig i alkohol, eter och aceton.

Förekomst och framställning

Klorofyll är ett pigment som spelar en nyckelroll i fotosyntetiska organismer såsom växter, mossor och vissa bakterier.

Klorofyllextrakt kan framställas genom att mosa färska, gröna blad från växter, till exempel brännässla, lägga massan i en pump och sedan filtrera den extraherade klorofyllen. Den kan också framställas från torkade blad.

Användning

Klorofyll används som färgämne i livsmedels- och kosmetikaindustrin.

Kalottmodell av klorofyll A

Klorofyll B

Klorofyll b (C₅₅H₇₀O₆N₄Mg)

Information

Molmassa: 907,5 g/mol

Smältpunkt: 125 °C

Egenskaper

Klorofyll är det gröna pigmentet i växter och det spelar en avgörande roll i fotosyntesen. I klorofyllmolekylen bildar fyra pyrrolringar en porfyrinring som omsluter en magnesiumjon. Det finns flera typer av klorofyll varav de vanligaste varianterna är klorofyll a och b. Gröna växter innehåller en större mängd klorofyll a och en mindre mängd klorofyll b. Skillnaden på strukturen hos de två molekylerna är den funktionella gruppen som binder till kolatomen i en av pyrrolringarna: i klorofyll a är den en metylgrupp, medan den i klorofyll b är en karbonylgrupp. Klorofyll är löslig i alkohol, eter och aceton.

Förekomst och framställning

Klorofyll är ett pigment som spelar en nyckelroll i fotosyntetiska organismer såsom växter, mossor och vissa bakterier.

Klorofyllextrakt kan framställas genom att mosa färska, gröna blad från växter, till exempel brännässla, lägga massan i en pump och sedan filtrera den extraherade klorofyllen. Den kan också framställas från torkade blad.

Användning

Klorofyll används som färgämne i livsmedels- och kosmetikaindustrin.

Kalottmodell av klorofyll B

Berättarröst

Relaterade objekt

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterocyklisk förening.

Added to your cart.