Klorofyll

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Biologi

Nyckelord

Klorofyll, Grönt pigment, klorofyll a, klorofyll b, fotosyntes, porfyrinring, pigment, kloroplast, pyrrolring, magnesiumjon, biologi, biokemi, kemi

Relaterade objekt

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterocyklisk förening.

Added to your cart.