Kiseldioxid (SiO₂)

Kiseldioxid (SiO₂)

En polymorf förening som oftast återfinns i form av kvarts.

Kemi

Nyckelord

kiseldioxid, Kvarts, sand, kovalent nätstruktur, ädelsten, kvartskristall, ametist, Flinta, agat, asbest, glas, Glastillverkning, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin (halvledare, integrerade kretsar).

Kretskort

Ett kretskort är ett mönsterkort med elektroniska komponenter

Bärbar dator, kringutrustning

En mängd kringutrustning som kan användas tillsammans med bärbara datorer.

Stationär dator

Denna animation visar de komponenter en stationär dator är uppbyggd av, samt den viktigaste kringutrustningen.

Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Fosforpentoxid (P₂O₅)

En förening i form av vit rök som bildas vid förbränning av fosfor.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Added to your cart.