Kisel

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin (halvledare, integrerade kretsar).

Kemi

Nyckelord

kisel, metalloid, halvledare, Elementarcell, gitterstruktur, jordskorpa, elektronik, mikrochip, kiseldioxid, flinta, kemi

Relaterade objekt

Kiseldioxid (SiO₂)

En polymorf förening som oftast återfinns i form av kvarts.

Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Kretskort

Ett kretskort är ett mönsterkort med elektroniska komponenter

Bärbar dator, kringutrustning

En mängd kringutrustning som kan användas tillsammans med bärbara datorer.

Stationär dator

Denna animation visar de komponenter en stationär dator är uppbyggd av, samt den viktigaste kringutrustningen.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Added to your cart.