Kinesiska muren

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Historia

Nyckelord

Kinesiska muren, Qin Shi Huangdi, Kina, Världsarv, vakttorn, försvar, befästning, Ram, kejsare, antiken, nomadfolk, röksignaler, hunner, Medelålders, Resa

Relaterade objekt

Frågor

 • Intrångsförsök från vilken befolkningsgrupp ville man förhindra med muren.
 • Är det sant att man kan se muren med blotta ögat från månen?
 • Är det sant att man inte kan se muren med blotta ögat från månen, eftersom den bara är några meter bred?
 • Är det sant att muren är en serie av vallar och murar av olika längd?
 • Är det sant att muren är en kontinuerlig vägg med en längd på flera tusen km?
 • Ange murens sammanlagda längd.
 • När byggdes den kinesiska muren?
 • Vilket av följande påståenden är sant om murens konstruktion?
 • Vilket av följande påståenden är sant om murens konstruktion?
 • Vilket av följande påståenden om muren är INTE sant?
 • Är det sant att den kinesiska muren är helt intakt idag?
 • Från vilket håll skyddade muren från intrång?
 • Är det sant att muren byggdes i dalar för att dämpa rörelsekraften hos arméer som strömmade ned från bergen?
 • Varför kallas muren också för ”Tårarnas mur”?
 • Vilket av följande är inte uppsatt på Unescos världsarvslista?
 • Är det sant att vakttorn byggdes med jämna avstånd längs muren?
 • Hur skickade vakterna signaler till varandra?
 • "Stora ..." är en annan berömd konstruktion från Kina.
 • Vad lagrades i murens vakttorn?
 • Hur långt ifrån varandra var tornen placerade?
 • Är det sant att största delen av muren är förfallen idag ?
 • Hur stor del av det som byggdes av muren under Ming-dynastin har redan försvunnit?

Scener

Kinesiska muren

 • vakttorn
 • signaltorn
 • mursektion

Vakttorn

Murens konstruktion

 • stampad jord och grus
 • tegelbelagd gångbana
 • höjd: 10 m
 • bredd: 4 m

Vakttornets konstruktion

 • höjd: 12 m
 • vakternas sovplats
 • centralt rum
 • ingång
 • bröstvärn
 • kinesisk soldat

Animation

Berättarröst

Kinesiska muren är en serie befästningar som byggdes längs Kinas norra gräns. Byggandet av muren beordrades av Kinas första kejsare, Qin Shi Huangdi200-talet f.v.t. för att förhindra intrång från nordliga nomadgrupper. Muren var konstruerad så att den kunde utnyttja naturens egenskaper och uppfördes längs krönen på kullar och berg. Flera nya mursektioner och befästningar har tillkommit under senare århundraden och muren stod inte färdig förrän på 1600-talet.

Kinesiska muren har aldrig utgjorts av en enskild struktur. Murens äldsta delar byggdes av stampad jord och stenar. Torn och befästningar byggdes med jämna mellanrum, cirka ett bågskott från varandra. De sektioner som är synliga idag tillkom senare och byggdes av tegel. Murens skyddsfunktion förstärktes av en effektiv kommunikation. Vakter på muren tände eld och kunde skicka röksignaler till varandra för att sprida nyheter snabbt.

Den genomsnittliga höjden på denna monumentala struktur var 10 meter och bredden var mellan fyra och fem meter. Olika källor uppger olika siffror för den totala längden av mursektionerna men den mest accepterade uppskattningen är ca 7000 km. Den imponerande längden på muren har gett upphov till myten att kinesiska muren är det enda verk på jorden, konstruerat av människohänder, som kan ses från månen. Detta stämmer inte, muren är inte tillräckligt bred för att kunna ses med blotta ögat på så långt håll.

Påståendet om att muren är den största kyrkogården i världen är däremot sant. De arbetare som dog under konstruktionen är begravda inuti muren.

Den berömda muren har förfallit under århundradena. Den har förstörts av både naturkatastrofer och av lokala bönder som demonterat muren sten för sten.

Det är endast en liten del av muren som är intakt idag. Denna del har återställts till förmån för turister. Kinesiska muren är fortfarande den mest kända symbolen för Kina. Den upptogs på Unescos världsarvslista år 1987.

Relaterade objekt

Forntida kinesisk soldat

Under forntiden var de kinesiska soldaternas stridsutrustning enkel.

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Medeltida kinesisk härskare

Kejsaren av det vidsträckta imperiet i Fjärran Östern var herre över liv och död.

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål och handelsändamål.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Historisk karta (historiska landmärken)

Hitta historiska landmärken eller platsen för historiska händelser på blindkartan.

Jättepanda

Lär dig om den här medlemmen i björnfamiljen som blivit en symbol för bevarandet av vilda djur och växter.

Kinas administrativa karta

Denna animation visar Kinas viktigaste administrativa enheter.

Kinesiskt hus

Ett traditionellt kinesiskt siheyuan-hus är en fyrlängad byggnad runt en rektangulär innergård.

Liuhe-pagoden (Hangzhou, 1100-talet)

De Sex Harmoniernas pagod är belägen vid floden Qiantang i Kina.

Mongolväldet

Den legendariska mongoliska härskaren Djingis Khan etablerade ett enormt imperium genom sina erövringar.

Namdaemun (Seoul, 1400-talet)

Namdaemun var en av huvudportarna i Seouls medeltida stadsmur och den har utsetts till Sydkoreas främsta nationella klenod.

Skyternas gyllene krigare (200-talet f.v.t.)

Krigaren som burit pansarrustningen som hittades vid den arkeologiska utgrävningen av Issyk Kurgan i Kazakstan fick namnet "den gyllene krigaren".

Topografisk karta över Kina

Denna animation visar Kinas topografi och hydrografi.

Mongol krigare (1200-talet)

Mongolväldets fruktade krigare bidrog till att göra imperiet till ett av de största i historien.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Himeji slott

Det japanska slottet, beläget nära staden Osaka, kallas även för den ˝Vita hägern˝ på grund av sin vita exteriör.

Added to your cart.