Kejsarpingvin

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Biologi

Nyckelord

Pingviner, Pingvinkoloni, kejsarpingvin, Antarktis, Sydpolen, häckningsplats, vattenmiljö livsstil, Ryggsträngsdjur, fåglar, rovdjur, djur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Gräsand

Genom att studera gräsanden kan vi lära oss om fåglarnas anatomi.

Kärrhök

Kärrhök är en rovfågel som finns utspridd över nästan hela världen.

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och fågeläggets anatomi.

Kungsfiskare

Kungsfiskarens karakteristiska färger hjälper den att fånga sitt byte.

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Fjädertyper

Animeringen visar strukturen på de vanligaste fjädertyperna och deras finstruktur.

Inuiternas traditionella livsstil

Den traditionella bostaden som förr byggdes av inuiter som lever i Arktis kallas igloo.

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Silvertärna

Silvertärnan är känd för sin långa flyttväg. Varje år flyger denna fågel från Arktis till Antarktis och tillbaka igen.

Added to your cart.