Kedjebron (Budapest)

Kedjebron (Budapest)

Kedjebron, uppkallad efter István Széchényi, var den första permanenta bron över Donau mellan Pest och Buda.

Historia

Nyckelord

Kedjebron, Szechenyi, Clark, Pest, Buda, Donau, Budapest, reform Era, arkitektur, bro, transport, hängbro, stenpelare

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken var den första permanenta bron mellan Pest och Buda?
 • Vem tog initiativet till byggandet av Kedjebron?
 • Vem finansierade bygget av Kedjebron?
 • När påbörjades konstruktionen av Kedjebron?
 • När invigdes Kedjebron?
 • Vem skapade lejonskulpturerna som finns på brofästena?
 • Vem övervakade byggandet av Kedjebron?
 • Vem ritade Kedjebron?
 • När lades den första stenen i brobygget ner?
 • Hur mycket järn gick åt vid byggandet av Kedjebron?
 • I vilken stil är de arkitektoniska delarna av bron byggda?
 • Stämmer det att människor som passerade över bron var tvungna att betala en vägtull?
 • Är det sant att Széchenyi inte fick se Kedjebron?
 • Är det sant att omnibussar fick köra på bron?
 • Vad är den totala längden på bron?
 • Hur långt är avståndet mellan pylonerna?
 • Hur mycket högre är pylonerna än den genomsnittliga vattennivån?
 • Vilken nationalitet hade ingenjören Adam Clark?
 • Var träffades Széchenyi och\nAdam Clark första gången?
 • Vem var kung i Ungern när Kedjebron invigdes?
 • Är det sant att adelsmän var undantagna från att behöva betala vägtull när de passerade bron?
 • Vilket var det enda sättet att korsa Donau (förutom med båt) mellan Pest och Buda innan Kedjebron byggdes?
 • Vilken struktur användes för att skapa en torr arbetsmiljö under bygget av pylonerna?
 • Hur många pyloner har Kedjebron?
 • Hur många spann har Kedjebron?
 • Vilken typ av bro är Kedjebron?
 • Var det sant att bara ungerska byggmaterial användes vid konstruktionen av Kedjebron?
 • Hur långa var pålarna som användes vid byggandet av kassunerna?
 • Hur många arbetare deltog vid byggandet av Kedjebron?
 • Var tillverkades järnkomponenterna som användes till kedjelänkarna i bron?
 • Hur långa var kedjelänkarna i den ursprungliga kedjan?
 • Hur tunga var kedjelänkarna i den ursprungliga kedjan?
 • Vad hände Széchenyi under byggandet av bron?
 • Vilken del av lejonen skulpterades inte, enligt en urban legend, av skulptören själv?
 • Vad var brobanan täckt med?
 • Ungefär hur stor var den totala kostnaden för brobygget?
 • Vem var den första som korsade bron när den fortfarande var under konstruktion?
 • Vad byggdes på vardera sidan av körbanan?
 • Hur vida var kedjelänksbuntarna vid rotationspunkterna?

Scener

Relaterade objekt

Typer av broar

Broar kan delas in i balk-, båg-, häng-, konsol-, snedkabel-, valv- och fackverksbroar.

Golden gate-bron (San Francisco, 1937)

Hängbron som sträcker sig över sundet mellan San Francisco Bay och Stilla havet öppnades 1937.

Huvudscenen i romanen „På liv och död”

En av de viktigaste scenerna i den välkända ungerska ungdomsromanen skriven den ungerska författaren Ferenc Móra, existerade även i verkligheten.

Klädsel (Västra Europa, 1800-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given region och epok.

Ungersk hjulångare (1846)

Den första ungerska hjulångaren togs i bruk 1846.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Venedig under medeltiden

Det medeltida Venedig hade den blomstrande sjöfartshandeln att tacka för sin rikedom.

Medeltida bebodd bro (London Bridge, 1500-talet)

Under Tudoreran byggdes cirka 200 byggnader på bron över Themsen.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Svängbro (1487-1489)

Leonardo da Vincis kreativa arv omfattar också flera projekt med anknytning till broar. Denna ovanliga svängbro tillät för vattentrafiken att fungera ostört.

Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Både Kung Darius och Xerxes lät bygga pontonbroar över Bosporen åt den persiska armén.

Added to your cart.