Karstområde (grundskolenivå)

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Geografi

Nyckelord

Karst regionen, Karst, Karst formationer, Karstbildning, kalksten berg, kalksten grotta, grotta, karstkälla, stalaktit, dolin, karrenfält, slukhål, sten, utfällning, terräng formning, natur, geografi

Relaterade objekt

Scener

Karstbildningar på ytan

 • bergsprickor
 • slukhål
 • dolin
 • karrenfält
 • sprickor
 • dolin
 • karrenfält
 • slukhål
 • torr dal
 • slukränna
 • dolinsjö
 • bäck
 • karstkälla

Definition av termer:

Karstområde: ett område som har skapats genom vittring av löslig berggrund, vanligtvis karbonatsten.

Karstbildning: en process som förekommer i områden som består huvudsakligen av löslig kalksten med sprickor. Dessa processer sker till följd av vittringseffekten av yt- och grundvattnet, eller eroderingsinverkan av vatten som sipprar ned i berggrunden.

Karstformationer: yt- och underjordiska formationer som skapats genom karstbildning.

Dolin: en naturlig depressionjordens yta, med rund eller oregelbunden form, som vanligtvis förekommer på kalkstensplatåer.

Slukhål: ett naturligt bildat hål som förekommer i karstregioner. Dess runda, trattliknande fördjupning utökas kontinuerligt av vatten som sipprar ned i berget.

Grotta: ett naturligt hålrum i berg, stort nog för en människa att ta sig in.

Droppsten: Kalksten deponeras och bildar droppstenar från det kalciumrika vattnet som sipprar igenom sprickor och når grottan nedanför.

Den grundläggande processen för karstbildning är vittringen av kalksten.

Karstbildningar under marken

 • sprickor
 • sprickor
 • droppstensgrotta
 • fissurer
 • stalagmit
 • stalaktit
 • droppstenspelare

Vatten i kalkstensberg

 • nederbörd
 • ytvattendrag
 • insippring
 • grottbäck
 • grottsjö
 • karstkälla
 • bäck
 • upplösning
 • vittring

Animation

Berättarröst

Surt regn löser upp kalksten och sipprar ned i djupet genom bergssprickor. Denna process skapar tydliga landformer: slukhål, doliner och karrenfält. Eftersom regn tvättar bort jorden, syns ofta kalkstenenytan.

Sammanhängande vattenströmmar förekommer väldigt sällan i karstregioner, eftersom vatten sipprar ned genom slukhål och fortsätter som underjordiska vattendrag.
Under ytan bildar det sura vattnet karstgrottor och gångar, vilka kan bestå av två till fem nivåer, sammankopplade genom lufthål.
När en underjordisk ström samlar stora mängder vatten, bildas en underjordisk sjö.

Kalksten deponeras och bildar droppstenar från det kalciumrika vattnet som sipprar igenom sprickor och når grottan nedanför. Droppstenar kan förekomma i olika former såsom stalaktiter som sitter i taket, stalagmiter som är stående formationer, eller droppstenspelare.
När en underjordisk ström når ytan vid gränsen av ett karstområde, kallas det en karstkälla.

Relaterade objekt

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Nationalparker i Ungern

Det finns tio nationalparker i Ungern.

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Added to your cart.