Kärrhök

Kärrhök

Kärrhök är en rovfågel som finns utspridd över nästan hela världen.

Biologi

Nyckelord

Brun kärrhök, Harrier, ta tag i foten, rovnäbb, ägg, boet, insessores, fjäder, näbb, djur, Ryggsträngsdjur, rovdjur, topprovdjur, fågel, reedy, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Fjädertyper

Animeringen visar strukturen på de vanligaste fjädertyperna och deras finstruktur.

Gräsand

Genom att studera gräsanden kan vi lära oss om fåglarnas anatomi.

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och fågeläggets anatomi.

Kungsfiskare

Kungsfiskarens karakteristiska färger hjälper den att fånga sitt byte.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Added to your cart.