Karl den stores slott (Aachen, 1800-talet)

Karl den stores slott (Aachen, 1800-talet)

Karl den stores slott var inte bara centrum för hans rike utan också ett kulturcenter.

Historia

Nyckelord

Chalemagne, Karl den stores slott, Aachen, palats, Frankerriket, kejsare, kultur, Karo, Renässans, kapell, Kristen, centern

Relaterade objekt

Scener

Slottet

  • slottskapell
  • kejsarens kvarter
  • ingång
  • slottsvakt
  • slottsgård
  • badhus
  • varm källa

Frankerrikets centrum och hjärta: Aachen och slottet

Karl den store, grundaren av det frankiska (karolingiska) riket, kröntes till kejsare den 25 december år 800 i Rom av påven Leo III. Aachen blev centrum för hans imperium. Han var mer förtjust i Aachen än i någon annan stad i kejsardömet på grund av dess termalbad och stadens centrala läge.
Under sina långa vistelser i staden berikade han Aachen med flera byggnader och konstverk. Av denna anledning kallades staden "det andra Rom" av samtida källor.
Slottet som uppfördes i slutet av 700-talet var enastående jämfört med andra kungliga byggnader i riket (och för sin tid). Det blev Aachens (som nu ligger i Tyskland) och imperiets pärla, en symbol för Karls storhet.

Kapellet

Slottskapellet

Slottskapellet var ett framstående byggnadsverk, samtida källor beskriver det som en magnifik byggnad. Ett brev, i vilket påven tillät kejsaren att hämta marmor och golvplattor från Rom och Ravenna till slottet, finns bevarat.

Kapellets planlösning och struktur inspirerades av basilikan San Vitale i Ravenna. Det åttkantiga kapellet, täckt av en central kupol tillverkad av sten, tillägnades Jungfru Maria. Byggnadsarbetet leddes av arkitekten Odo av Metz. Flera samtida historiker har skrivit om att Karl den store ville ha de skickligaste arkitekterna i riket.

Kejsaren bodde ofta i Aachen och under sina vistelser deltog han i mässor i kapellet dagligen. Han blev också begravd här.

Kejsarens kvarter

Karl den stores hov

Kejsaren tillbringade en hel del av sin tid i Aachen. Då besökte han sina egendomar (där han ofta jagade och red) med sin kortege, slappnade av i badhuset eller tillbringade tid i slottet.

Till slottets viktigaste delar hörde Aula Regia (audienssalen där kejsaren också mottog utländska sändebud) och kejsarens kvarter.

Vid Karl den stores hov samlades dåtida vetenskapsmän. Det var viktigt för honom att utbilda sig (att lära sig främmande språk, att skriva och utöva "de fria konsterna") och även att utbilda sitt folk (han upprättade skolor bredvid kyrkorna). Vid måltiderna lyssnade han ofta på musik eller på föredrag om vetenskapliga verk.

Han höll sig i god form genom ridning, jakt och simning. Enligt samtida källor fanns det ingen vid hans hov som kunde simma bättre än han.

Karl den store

Ingången till slottet

Slottets utformning

Slottet i Aachen, liksom andra slott i början av medeltiden, byggdes på ett sådant sätt att det lätt kunde försvaras och med fokus på funktionalitet snarare än på dekorativ skönhet. Delar av det befästa byggnadskomplexet uppvisar en sofistikerad design och ett perfekt utförande.

För att palatset lätt skulle kunna försvaras placerades palatsets huvudingång i vaktbyggnaden. Förutom huvudingången fanns andra ingångar till slottet, en förgård byggdes intill kapellet med egen ingång, och det fanns också en ingång för tjänstefolket.

Animation

Marknadsplats

Berättarröst

Karl den store, grundaren av det tysk-romerska riket, gjorde Aachen till huvudstad i sitt imperium. Han var mer förtjust i denna stad än i någon annan stad i kejsardömet, på grund av dess termalbad och det centrala läget.

Under sina långa vistelser i staden berikade han Aachen med flera byggnader och konstverk. Av denna anledning kallas staden "det andra Rom" av samtida källor.

Slottet som uppfördes i slutet av 700-talet blev Aachens (som nu ligger i Tyskland) viktigaste byggnad och det karolingiska imperiets pärla, en symbol för Karls storhet. Det var en enastående byggnad jämfört med andra kungliga byggnader i riket vid den här tiden.

Slottet i Aachen, liksom andra slott i början av medeltiden, byggdes på ett sådant sätt att det lätt kunde försvaras och med fokus på funktionalitet snarare än på dekorativ skönhet. Delar av det befästa byggnadskomplexet visar upp en sofistikerad design och ett perfekt utförande.

Huvudingången till slottet låg i vaktbyggnaden och var omgiven av en trädgård. För- och innergården samt de täckta pelargångarna som kopplade ihop slottet med ekonomibyggnaderna utgjorde viktiga delar i byggnadskomplexet.

Slottets viktigaste delar var Aula Regia (audienssalen där kejsaren tog emot utländska sändebud) och kejsarens kvarter. Många av slottets rum användes av kejsaren under hans vistelser i Aachen.

Slottskapellet, som fortfarande är intakt, är ett enastående konstverk, en arkitektonisk pärla från eran. Inspirationen till det åttkantiga kapellet hämtades från basilikan San Vitale i Ravenna. Kapellet täcks av en central kupol tillverkad av sten och byggnaden är tillägnad Jungfru Maria. Kejsaren deltog i mässor här när han befann sig i Aachen. Vid sin död begravdes Karl den store i kapellet men tyvärr förstördes graven under andra världskriget.

Relaterade objekt

Medeltida kristen kung

Avbildningar av medeltida kungar visar dem ofta sittande på sin tron, omgivna av de kungliga regalierna och med kronan på huvudet.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Historisk topografi (kända personer, världshistoria)

Hitta nutida länder relaterade till kända historiska personer.

Klädsel (Västra Europa, 400–900-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given epok och region.

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Medeltida torn och bastioner

Fästningarnas struktur utvecklades parallellt med den militära tekniken.

Kungliga slottet (Visegrád, Ungern, 1400-talet)

Detta magnifika kungliga slott som beställdes av Karl I Robert av Ungern, fick sin slutliga form under kung Matthias Corvinus regeringstid.

Sankt Gallens kloster (1000-talet)

Byggnadskomplexet var ett av benediktinordens viktigaste kloster under flera hundra år.

Arabisk kalif (600-talet)

Kalifer, som anses vara profeten Muhammeds efterträdare, var de viktigaste religiösa ledarna inom islam.

Hagia Sophia (Istanbul)

Helgedomen vid namn ”Heliga visheten” i det bysantinska riket var fram till 1935 den största religiösa byggnaden i världen. 1935 omvandlades den till ett...

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Added to your cart.