Kålfjäril

Kålfjäril

Kålfjärilen är en vanlig fjärilsart genom vilken vi kan studera fjärilars anatomi.

Biologi

Nyckelord

Kålfjäril, Fjäril, Pest, fullständig metamorfos, livscykel, ägg, larv, puppa, imago, fjärilslarv, hoprullad snabel, värdväxt, thorax, buken, antenn, Könsdimorfism, munspel, fasettögon, djur, leddjur, Insekter, insekt, biologi

Relaterade objekt

Scener

Fjäril

Anatomi

 • huvud
 • mellankropp
 • bakkropp
 • ledben
 • vinge - Båda vingparen är täckta av små vingfjäll som bildar karakteristiska mönster på vingarna. Till skillnad från hanar som har två svarta fläckar endast på undersidan av varje framvinge, har honan två svarta fläckar på både undersidan och översidan av varje framvinge.
 • fasettögon - Det består av tusentals tätt packade facetter som ger ett avancerad bildseende.
 • antenner - Ett viktigt kemiskt sinnesorgan. Insekter har ett par antenner, vilka har utvecklats från benen.
 • hoprullad snabel - Den typiska, spiralformade käkdelen hos fjärilar som används för att suga upp vätska (såsom blommornas nektar). Insekters käkdelar har utvecklats från benen.

Inre organ

 • hjärta med flera kammare - Insekter har ett öppet cirkulationssystem fyllt med hemolymfa. Den cirkuleras genom dorsalkärlen som sträcker sig längs nästan hela kroppen och rinner ut till kroppshålor vid huvudet. Hemolymfan hamnar åter i dorsalkärlen genom öppningar längs dess sidor. Dess funktion är att transportera näringsämnen och avfall. Hemolymfan transporterar inte andningsgaser utan detta görs av trakésystemet.
 • magsäck
 • det centrala nervsystemet - Det består av hjärnan och den centrala nervsträngen. Hjärnan spelar en viktig roll vid behandlingen av information från ögonen och antennerna. Den styr även funktionerna i resten av nervsystemet och innehåller neurosekretoriska celler, nervceller som utsöndrar juvenila hormoner väsentliga för insektens utveckling i dess olika levnadsstadier. Nervsträngen utgår från hjärnan och löper längs bakkroppen. Den innehåller nervcellskroppar som är sammanfogade av ett knippe nervfibrer.
 • analöppning
 • blindtarmar - Bidrar till att öka tarmens absorberingsyta och möjliggör en mer effektiv matsmältning och ett mer effektivt upptag av näringsämnen.

Könsdimorfism

 • hane - Den har två svarta fläckar på undersidan av varje framvinge.
 • hona - Den har två svarta fläckar på både undersidan och översidan av varje framvinge.

Livscykel

 • ägg - Honan lägger vanligen ägg på bladens undersida.
 • larv - Då den livnär sig av plantans blad, kan den orsaka allvarliga ekonomiska skador. Den ömsar skal fyra gånger innan den omvandlas till puppa. Det är mellan den andra och tredje ömsningen som larven behöver mest näring.
 • puppa - I detta skede undergår puppan en fullständig omvandling då det mesta av vävnaden bryts ned och imago bildas.
 • imago - Det har ett vingspann på ca 5–6 centimeter. Hanar och honor har olika mönster på vingarna. Hanen har två svarta fläckar på undersidan av varje framvinge medan honan har två svarta fläckar på både undersidan och översidan av varje framvinge.

Animation

Berättarröst

Ett av de mest kända skadedjurenkål är kålfjärilen. Det är en av de vanligaste fjärilarna i Europa. I maj lägger könsmogna honor sina ägg på kålplantan.

De små larverna som kryper fram ur äggen kräver en hel del föda och orsakar stor skadakålbladen. Larverna utvecklas snabbt, de ömsar skinn flera gånger, förvandlas till puppor och kommer sedan ut som imago.

Varje år växer 2–3 generationer upp. Insekterna övervintrar i puppstadiet. Att använda insektsdödande medel är en effektiv metod för att få bort dem.

Relaterade objekt

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Honungsbi

Honungsbin producerar söt och näringsrik honung.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Ollonborre

Ollonborren är en vanligt förekommande insekt i Europa. Larverna kallas ˝fettpölsa˝och är stora skadegörare.

Palingenia longicauda

Denna dagsländas larv tillbringar de tre första åren av sitt liv i vatten. Dagsländans vuxna liv varar endast en dag och den används uteslutande till parning.

Röd skogsmyra

Ett myrsamhälle består av en drottning, hanar och arbetare.

Rödknäad fågelspindel

En av de mest kända spindelarterna, den hålls ofta som husdjur. Dess bett är inte dödligt för människor.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Spetshövdad planarie

En av de vanligaste typerna av plattmaskar.

Stor daggmask

Genom att titta på daggmasken kan vi lära oss om ringmaskars anatomi.

Svampdjur

Den äldsta djurgruppen. De lever under vatten och saknar äkta vävnader och kroppssymmetri.

Added to your cart.