Kaja

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Biologi

Nyckelord

kaja, familjen Corvidae, boet, insessores, fjäder, näbb, djur, Ryggsträngsdjur, fåglar, fågel, allätare, biologi

Relaterade objekt

Scener

Kaja

Anatomi

  • Kroppslängd: 30–40 cm
  • Vingspann: 65–75 cm
  • Kroppsvikt: 200–250 g

Näste

  • unge - De blir flygfärdiga 28–35 dagar efter kläckningen. De vuxna kajorna matar sedan ungarna i fyra veckor efter det.
  • ägg - Honan lägger vanligtvis 4–5 blågröna ägg med bruna fläckar. Dessa ruvas av honan. Äggen kläcks efter 17–18 dagar.
  • näste - Kajan bildar monogama par. De bygger sina bon av kvistar, hår, ull, gräs och annat material i håligheter i träd, i klippor eller på byggnader.

Animation

Berättarröst

Kajan är en allätande fågel som främst livnär sig på leddjur, maskar, frukter och bär. Precis som skatan gillar kajan också att plocka upp glänsande föremål. Flockar av kajor förekommer ofta i städerna. De har en linjär hierarkisk gruppstruktur. Kajornas komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz, den Nobelprisvinnande etologen.

De är monogama och bygger sina bon av kvistar, hår, ull, gräs och annat material i håligheter i träd, i klippor eller på byggnader. Honan lägger vanligtvis 4–5 blågröna ägg med bruna fläckar. Äggen ruvas av honan och kläcks efter 17–18 dagar. Ungarna blir flygfärdiga 28–35 dagar efter kläckningen. De vuxna kajorna matar sedan ungarna i fyra veckor efter det.

Relaterade objekt

Fjädertyper

Animeringen visar strukturen på de vanligaste fjädertyperna och deras finstruktur.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Gräsand

Genom att studera gräsanden kan vi lära oss om fåglarnas anatomi.

Kärrhök

Kärrhök är en rovfågel som finns utspridd över nästan hela världen.

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och fågeläggets anatomi.

Kungsfiskare

Kungsfiskarens karakteristiska färger hjälper den att fånga sitt byte.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Silvertärna

Silvertärnan är känd för sin långa flyttväg. Varje år flyger denna fågel från Arktis till Antarktis och tillbaka igen.

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Added to your cart.