Jordmånstyper i Ungern (karta)

Jordmånstyper i Ungern (karta)

Denna animation visar de jordmånstyper som finns i Ungern.

Geografi

Nyckelord

jordarter, Ungern, jord, brunjord, ljus skogsmark, sandjord, myrmark, Fältjord, alluviala jorden, ängsmark, Saltprofil av saltlösning, Rostbrun mark, Karta, natur, geografi

Relaterade objekt

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Nationalparker i Ungern

Det finns tio nationalparker i Ungern.

Topografisk karta över Ungern

Denna animation visar de geografiska regionerna i Ungern.

Administrativ karta över Ungern

Denna animation visar Ungerns viktigaste regioner, län och städer.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Added to your cart.