Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Relaterat extramaterial

Merkurius

Merkurius är den innersta och minsta planeten i solsystemet.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Solens bana på jordens viktigaste breddgrader

Solens skenbara vandring är resultatet av jordens rotation runt sin egen axel.

And yet it moves Part 2

The lesson introduces you to the movement of Earth around the Sun.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Väldens städer

Denna animation visar var jordens största städer ligger.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Added to your cart.