Järnmetallurgi (grundskolenivå)

Järnmetallurgi (grundskolenivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Geografi

Nyckelord

järnhanteringen, Järnproduktion, järn smältning, stålproduktion, tung industri, järn smältverk, järnmalm, råjärn, kol, kalksten, koks, slagg, järnmalmsbrytningen, elektrisk ström, kolgruva, kraftverk, maskintillverkning, mina, vals, industrin, geografi

Relaterade objekt

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Medeltida smedja

Smedyrket, som var ett av de första yrkena i världen, fick en ännu viktigare roll under medeltiden.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Guldgrävning (1800-talet)

Guldrushen i Kalifornien började 1848, nära San Francisco.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Added to your cart.