Jämförelse av vätehalogenider

Jämförelse av vätehalogenider

Atomer i vätehalogenider är sammanbundna av kovalenta bindningar och bildar polära molekyler.

Kemi

Nyckelord

vätehalogenid, vätefluorid, vätejodid, vätebromid, väteklorid, kovalent bindning, sigmabindning, polär, molekyl polaritet, bindande energi, Molekyl, allmän kemi, kemi

Relaterade objekt

Jämförelse av halogener

Halogenerna är en grupp i det periodiska systemet som består av fem kemiskt besläktade grundämnen, fluor, klor, brom, jod och astat.

Fluor (F₂)

Den lättaste halogenen. Fluor är en ljust gulgrön och giftig gas som är extremt reaktiv. Dess mest kända förening är teflon.

Vätebromid (HBr)

En av vätehaliderna som används för att tillverka bromalkaner.

Vätefluorid (HF)

En mycket frätande vätehalid som till och med angriper glas.

Vätejodid (HI)

En färglös gas som är tyngre än luft och har en stickande lukt.

Väteklorid (HCl)

En färglös gas med stickande lukt, vars vattenlösning kallas saltsyra.

Upplösning av väteklorid (HCl) i vatten

Vattenlösningen av gasen väteklorid kallas saltsyra.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Added to your cart.