Isolerad bosättning (skogsbruk)

Isolerad bosättning (skogsbruk)

Jordbrukare anpassar sina metoder till miljön.

Geografi

Nyckelord

spridda uppgörelse, forester's hus, avveckling, skog, Omgivning, geografi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Jordbruk och byar

Strukturen och densiteten av gårdar och byar beror på regionens geografiska egenskaper.

Radby på landsorten

Byar som upprättades i dalgångar bestod vanligtvis av hus byggda på långa och smala tomter.

Bondgård (Ungern, 1800-talet)

Små gårdar, vanligtvis nära städer på landsbygden, bebodda av bönder.

Ekoxe

Genom ekoxen kan vi lära oss om insekternas muskelfunktion, flygmekanism och fortplantning.

Livet på bondgården (Ungern)

I lantlivet ingår speciella jordbruksverksamheter.

Europeisk grävling

Den europeiska grävlingen, är ett allätande nattdjur. Grävlingskolonier bor i långa, komplexa underjordiska gångsystem.

Kronhjort

Kronhjort är partåiga hovdjur och idisslare. Kronhjortshanar har rikt förgrenade horn.

Nationalparker i Ungern

Det finns tio nationalparker i Ungern.

Noas ark

Enligt bibeln befalldes Noa av Gud, att bygga en ark för att rädda sin familj och världens alla djur undan syndafloden.

Added to your cart.