Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Relaterat extramaterial

On the track of the rain - Savannahs

The flora and fauna of the savannahs adapt to the climate.

Where all water disappears - The Desert

Deserts cover nearly one-seventh of the Earth's land surface.

Karstbildning

Upplösningen av kalksten resulterar i karstformationer.

Molnbildning

Då temperaturen sjunker till daggpunkten, nås mättnad och överflödig vattenånga kondenseras.

Medelhavsklimat

Det kännetecknas av torra, varma somrar och milda vintrar.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika...

A Journey to the Centre of Earth

This lesson presents the internal structure of Earth, the geospheres and their general...

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för...

Added to your cart.