Hur fungerar optiska skivenheter?

Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Teknik

Nyckelord

optisk skiva, datalagringsanordning, optisk skivenhet, CD, DVD, Blu-ray-skiva, Skrivning av data, Dataläsning, minneslagringstäthet, lagringskapacitet, databäraren, laser, digital, dator, teknologi, DEN, informationsteknologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Utvecklingen av datalagring

Kapaciteten i datalagringsenheter har ökat i en otrolig takt under de senaste decennierna.

Bärbar dator, kringutrustning

En mängd kringutrustning som kan användas tillsammans med bärbara datorer.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Hur fungerar en bildrörs-tv?

Denna animation visar hur en bildrörs-tv fungerar.

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Kretskort

Ett kretskort är ett mönsterkort med elektroniska komponenter

Stationär dator

Denna animation visar de komponenter en stationär dator är uppbyggd av, samt den viktigaste kringutrustningen.

Hårddisk

Hårddiskar är avsedda för magnetisk datalagring.

Added to your cart.